0

Keskustelu korkeakoulujen opiskelijavalinnoista käy kuumana OKM:n Valmiina valintoihin -raportin julkaisun jälkimainingeissa. Uusi opiskelijavalintajärjestelmä olisi todella eriarvoistava erityisesti ammatillisella taustalla tulevia hakijoita kohtaan. Blogissa hallituksen jäsen Tommi Kukkonen valottaa, miksi.

Jatka lukemista

0

SAMOK lausui eduskunnan sivistysvaliokunnalle 17.10. järjestetyssä kuulemisessa liittyen hallituksen esitykseen valtion talousarvioksi ensi vuodelle.

Lausunnon keskeiset huomiot liittyivät korkeakoulujen rahoitusleikkauksiin, opiskelijavalintojen kehittämiseen, liikunnan merkitykseen, opettajien osaamisen kehittämiseen ja opintotuen leikkaamiseen.

Jatka lukemista

0

Hallituksemme jäsen Jaakko Lehtonen kirjoittaa blogissa olevansa äsmälleen samaa mieltä ministerin kanssa valintakokeen uudistamisen tarpeesta. "Nykyiset monella alalla käytössä olevat ulkolukua vaativat kokeet ovat 1900-luvulta, eivätkä sovellu digitalisaation valtaamaan maailmaan. Tiedon omaksuminen digitalisaation myötä on merkittävästi muuttunut. Jo valintakokeissa digitaalisen tiedonhaun voisi ottaa osaksi sähköistä valintakoetta suoritettaessa."

Jatka lukemista

0

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) julkaisi eilen raportin “Parempi tapa valita korkeakouluopiskelijat”. Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK pitää ehdotettua valintajärjestelmää yksipuolisena ja ehdottaa hakijoiden erilaiset taustat paremmin huomioivaa järjestelmää.

Jatka lukemista

0

Sivistysvaliokunta pyysi SAMOKilta lausuntoa liittyen hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi yliopistolain 8 §:n ja ammattikorkeakoululain 12 §:n muuttamisesta (HE 36/2016 vp). Esityksessä on kyse opiskelijavalinnan yhteydessä perittävästä hakumaksusta luopumisesta.

Jatka lukemista

0

SAMOK, OSKU, SAKKI ja Akava ovat huolestuneita koulutuksen laadusta hallituksen suunnitteleman ammatillisen koulutuksen reformin yhteydessä. Järjestöt painottavat, että koulutuksen laadun säilyttäminen tai parantaminen tulee asettaa keskeisimmäksi tavoitteeksi uudistuksia tehtäessä.

Jatka lukemista

0

SAMOK lausui 26.2.2016 luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi yliopistolain 8 § ja ammattikorkeakoululain 22 § muuttamisesta (hakumaksun poistaminen).

Jatka lukemista

0

Janita Tiainen haki opiskelemaan Tampereen ammattikorkeakouluun sairaanhoitajaksi. Motivoituneena hakijana hän saavutti pääsykokeissa erinomaiset pisteet, mutta pääsykokeen psykologisesta arvioinnista ja hakijoiden soveltuvuudesta vastannut psykologitiimi eväsi valituksi tulemisen hakijan kuurouden vuoksi. Kuulevana Tiainen olisi päässyt kirkkaasti sisään, mutta nyt häneltä evättiin pääsy opiskelemaan kyseistä alaa.

Jatka lukemista

0

SAMOK lausui pyydettynä 29.8. opetushallitukselle liittyen korkeakoulujen opiskelijavalintauudistuksen toisen vaiheen toteutukseen.

Jatka lukemista

0

SAMOK lausui luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi yliopistolain 39 ja 41 §:n ja ammattikorkeakoululain muuttamiseksi koskien korkeakouluopiskelijoiden opiskeluoikeutta ja poissaolo-oikeutta.

Jatka lukemista

0

SAMOK lausui luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta.

Jatka lukemista

0

Kevään aikana monet nuoret ovat tilanteessa, jossa heidän täytyy tehdä tulevaisuutensa kannalta merkittäviä päätöksiä. Osalla tulevaisuus on jo pitkälti suunniteltu ja tavoitteet asetettu, kun taas toiset vasta ottavat selvää mahdollisuuksista, joita korkeakoulut heille tarjoavat.

Jatka lukemista

0

SAMOK on antanut lausuntonsa Opetus- ja kulttuuriministeriölle korkeakoulujen yhteishakuun liittyvästä asetusluonnoksesta. SAMOK pitää ministeriön suunnitelmia hyvinä, sillä ne tukevat valmistelutyötä, jota on tehty opiskelijavalintauudistuksen ensimmäisen vaiheen toteuttamista varten.

Jatka lukemista

0

SAMOK lausui 24.1. lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden sekä tuntijaon uudistamista valmistelleen työryhmän ehdotuksista.

Jatka lukemista

0

Tässä numerossa: • Puheenjohtajan tervehdys • Lähtölaukaus-risteily käynnistää SAMOKin toimintavuoden 2014 • SAMOKin toimisto vetäytyi evakkoon pohtimaan alkaneen vuoden vastuita ja työjakoa • Valintauudistuksen toisen vaiheen valmistelu etenee Puheenjohtajan tervehdys Antoisaa vuoden alkua täältä Lapinrinteeltä! SAMOKin vuoden 2014 hallitus aloitti jo loppiaisen jälkeen työt toimistolla. Tammikuun alku on ollut täynnä perehdytyksiä ja hälinää toimistolla on […]

Jatka lukemista