0

SAMOK antoi 9.5.2017 sivistysvaliokunnalle lausunnon liittyen valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmaksi vuosille 2018 – 2021. Lausunnossa SAMOK pahoitteli ammattikorkeakoulujen jäämistä ilman lisärahoitusta. Lisäksi SAMOK kiitti opintotuen huoltajakorotuksesta, mutta muistutti että huolimatta huoltajakorotuksesta, perheellisten opiskelijoiden opintotuki laskee nykyisestä.

Jatka lukemista

0

Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ja Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ja Väestöliitto kiittävät hallitusta puoliväliriihessä tehdystä päätöksestä palauttaa opintotukeen huoltajakorotus. 75 euron huoltajakorotus ei paikkaa hallituksen leikkauksia korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta, mutta on askel oikeaan suuntaan perheellisten opiskelijoiden erityistilanteen huomioimiseksi. Muutos viestii myös siitä, että perheen perustamista opiskeluaikana pidetään hyväksyttävänä ja sitä halutaan tukea. Opintotuen huoltajakorotus poistettiin etuudesta […]

Jatka lukemista

0

SAMOK lausui eduskunnan sivistysvaliokunnalle 17.10. järjestetyssä kuulemisessa liittyen hallituksen esitykseen valtion talousarvioksi ensi vuodelle.

Lausunnon keskeiset huomiot liittyivät korkeakoulujen rahoitusleikkauksiin, opiskelijavalintojen kehittämiseen, liikunnan merkitykseen, opettajien osaamisen kehittämiseen ja opintotuen leikkaamiseen.

Jatka lukemista

0

"Perheen perustaminen ja lapsen saaminen opiskeluaikana merkitsee usein taloudellisia rasitteita, joita pelkkä opintotuki ei nykyäänkään pysty kattamaan. Työssäkäynti opintojen ohessa on perheelliselle erityisen hankalaa, joten vaihtoehdoksi voi helposti jäädä opintojen keskeyttäminen”, harmittelee puheenjohtaja Heinilä.

Jatka lukemista

1

Valonsäde risukasassa ei kuitenkaan koristele opintorahan leikkausta kultareunuksin. 90-luvun alussa luotu opintorahapainotteinen opintotukijärjestelmä joutui kehysriihessä oksasilppuriin, ja lopputulemana opiskelijat joko velkaantuvat entistä enemmän tai venyttävät opintojaan ja käyvät enemmän töissä, jos mahdollista.

Jatka lukemista

0

Hyvät kuulijat, hyvät opiskelijat, hyvät sivistyksen ystävät. Suomalaisen korkeakoulutuksen vahvuus perustuu koko väestömme korkealle sivistykselle ja periaatteelle siitä, että jokaisella varallisuudesta riippumatta on avoin väylä korkeakoulutukseen.

Jatka lukemista

0

"Vaikka kuinka taloustieteen professorit toistelevat, että opintolaina on hyvä investointi, tätä viestiä on vaikea ostaa. Tällä hallituksella on tarjota vain hyvin vähän tulevaisuususkoa nuorelle sukupolvelle”, puheenjohtajamme Jemi Heinilä toteaa.

Jatka lukemista

0

Opiskelijajärjestöt järjestävät mielenosoituksen opintotukileikkauksia vastaan Helsingissä keskiviikkona 9.3. Mielenosoittajat kokoontuvat Senaatintorille klo 13.00, josta marssitaan Aleksanterinkadun ja Mannerheimintien kautta kulkueena kohti Kansalaistoria.

Jatka lukemista

0

"Ei ole olemassa toista väestöryhmää, jolta hallitus voisi leikata toimeentulosta 25 % ja vielä kehdata kehua leikkausta yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta lisääväksi”, SAMOKin puheenjohtaja Jemi Heinilä linjaa.

Jatka lukemista

0

SAMOKin mielestä opintotuen takaisinperinnän maksuaikataulu tulee saada entistä joustavammaksi. Opiskelijan on aina voitava sopia joustava, elämäntilanteeseen sopiva maksuohjelma. "On vielä ymmärrettävää, että ylimääräiset tulot laskutetaan pois, mutta opiskelijan rankaiseminen kiskurikorotuksella työnteosta ja yritteliäisyydestä tuntuu kohtuuttomalta!”, sanoo SAMOKin puheenjohtaja Jemi Heinilä.

Jatka lukemista

0

Hyväksytyssä opintolain muutoksessa oli tarkoitus asettaa kuukauden määräaika opintotuen hakemiselle sellaisissa tilanteissa, joissa opintotuen myöntämisen estävää etuutta koskeva hakemus on hylätty. SAMOK sai muutettua yhden kuukauden määräajan kuudeksi kuukaudeksi.

Jatka lukemista

0

Lausunnossaan SAMOK tuo ilmi, ettei voi hyväksyä esitystä indeksisidonnaisuuden poistosta. SAMOK toivookin, että asian suhteen tehdään vielä pitkällistä harkintaa, ja katsotaan tarkkaan, mitä muita keinoja valtion taloudellisen tilanteen tasapainottamiseen on käytettävissä. SAMOK vaatii, että indeksin poiston sijaan tarkastellaan muita keinoja hillitä valtion menoja, esimerkiksi jäädyttämällä indeksi kunnes talouskasvuun saadaan vauhtia.

Jatka lukemista

0

Poliittisesti sitoutumattomista opiskelija- ja nuorisojärjestöistä koostuva Kreisiryhmä muistuttaa tänään 15.7. Porin SuomiAreenan yhteydessä järjestettävässä tempauksessa opiskelijan toimeentulon määrästä muihin edunsaajaryhmiin verrattuna. Tempauksessa opiskelijat jakavat rahaa toimeentulotuen perusosan ja korkeakouluopiskelijan opintorahan erotuksen verran, eli 150 €.

Jatka lukemista

0

"Tämän maaliskuisen 13. päivän perjantain opiskelijat tulevat muistamaan onnenpäivänä. Tänään päättäjät näyttivät, että kanttia muuttaa kantaansa löytyy, kun aihetta on!"

Jatka lukemista

0

Opintotuella ei voi tehdä koulutuspolitiikkaa, mutta blogissa keinoja koulutusjärjestelmän kehittämiseksi ja opintojen suoritusaikojen tiivistämiseksi. Toisin sanoen työurien pidentämiseksi alkupäästä.

Jatka lukemista