0

SAMOK lausui eduskunnan sivistysvaliokunnalle 17.10. järjestetyssä kuulemisessa liittyen hallituksen esitykseen valtion talousarvioksi ensi vuodelle.

Lausunnon keskeiset huomiot liittyivät korkeakoulujen rahoitusleikkauksiin, opiskelijavalintojen kehittämiseen, liikunnan merkitykseen, opettajien osaamisen kehittämiseen ja opintotuen leikkaamiseen.

Jatka lukemista

0

SAMOK, OSKU, SAKKI ja Akava ovat huolestuneita koulutuksen laadusta hallituksen suunnitteleman ammatillisen koulutuksen reformin yhteydessä. Järjestöt painottavat, että koulutuksen laadun säilyttäminen tai parantaminen tulee asettaa keskeisimmäksi tavoitteeksi uudistuksia tehtäessä.

Jatka lukemista

0

Suomalaista koulutusjärjestelmää on kehitetty viime vuosina ennen kaikkea korkeakoulutuksen ja toisaalta perusopetuksen osalta. SAMOK näkee suunnitellun lukiokoulutuksen uudistamisen erittäin tarpeellisena, vaikkakin haasteellisena tehtävänä. SAMOK pitää uudistusta valmistelleen työryhmän esityksiä pääsääntöisesti hyvinä. Lukiokoulutuksen oppimäärän tulee pysyä ennallaan ja koulutus tulee voida suorittaa myös neljässä vuodessa. Työryhmän ehdotusten suuren määrän vuoksi emme kommentoi niitä kaikkia, vaan haluamme […]

Jatka lukemista

0

Opiskelijan ammattikorkeakoulu 2010 (pdf) Tutkimuksessa selvitetään opiskeluolosuhteita ammattikorkeakouluissa. Tarkastelun kohteena ovat opiskelijoiden koulutuspolut, näkemykset koulutuksen laadusta ja opiskelukyvystä sekä vaikuttamistoiminnasta. Tutkimus toteutettiin lomakekyselynä ja se suunnattiin vuosina 2004–2009 opintonsa aloittaneille opiskelijoille. Kohderyhmään kuuluivat nuorten koulutuksessa ja aikuiskoulutuksessa AMK-tutkintoa suorittavat sekä ylempää AMK-tutkintoa suorittavat opiskelijat.

Jatka lukemista