0

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyysi 23.9.2015 SAMOKilta lausuntoa Kätilökoulutukselle uusi suunta -selvityksestä.

Lausunnossa SAMOK toteaa kätilökoulutuksen ongelmaksi sen, että opiskelija saa kaksoistutkinnon. Lisäksi koulutus on alemmaksi korkeakoulututkinnoksi nykyisellään aivan liian pitkä, vain 30 opintopistettä lyhyempi kuin maisterin tutkinto yliopistossa.

SAMOK pitää tärkeänä, että kätilöillä on valmius työskennellä sairaanhoitajana ja kätilönä. Tämä parantaa työllistymismahdollisuuksia ja henkilön valmiuksia toimia kätilön tehtävässä.

On myös tärkeää, että koulutus järjestetään maksuttomana koulutuksena. Maksullisen erikoistumiskoulutuksen vaarana on se, että koulutusmäärät romahtavat vetovoiman heikkenemisen myötä. Hoitoalan palkkataso ei mahdollista 14 400 euron erikoistumiskoulutuksen maksamista.

SAMOK pitää vaihtoehtoja II ja V parhaina ratkaisuina kätilökoulutuksen rakenteeksi. Molempiin vaihtoehtoihin liittyy kuitenkin ongelmia, joista tarkemmin alapuolella.

Jatka lukemista

0

Vaikka ammattikorkeakoulupäivistä on kulunut jo muutama viikko, mielessä on yhä moni keskustelu, joka käytiin Silja Symphonylla. Olin todella innoissani päivien aikana syntyneestä keskustelusta opintoaikojen lyhentämisestä ja työurien pidentämisestä. Minua ja varmasti monia muitakin on askarruttanut se, millä tavoin saamme opiskelijat valmistumaan nopeammin ja liittymään nopeammin työntekijöiden joukkoon. Ammattikorkeakoulupäivillä väläytettiin mahdollisuutta opintomäärien lyhentämisestä, eli sitä, että […]

Jatka lukemista