0

Sivistysvaliokunta pyysi SAMOKilta lausuntoa liittyen hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi yliopistolain 8 §:n ja ammattikorkeakoululain 12 §:n muuttamisesta (HE 36/2016 vp). Esityksessä on kyse opiskelijavalinnan yhteydessä perittävästä hakumaksusta luopumisesta.

Jatka lukemista

0

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyysi 23.9.2015 SAMOKilta lausuntoa Kätilökoulutukselle uusi suunta -selvityksestä.

Lausunnossa SAMOK toteaa kätilökoulutuksen ongelmaksi sen, että opiskelija saa kaksoistutkinnon. Lisäksi koulutus on alemmaksi korkeakoulututkinnoksi nykyisellään aivan liian pitkä, vain 30 opintopistettä lyhyempi kuin maisterin tutkinto yliopistossa.

SAMOK pitää tärkeänä, että kätilöillä on valmius työskennellä sairaanhoitajana ja kätilönä. Tämä parantaa työllistymismahdollisuuksia ja henkilön valmiuksia toimia kätilön tehtävässä.

On myös tärkeää, että koulutus järjestetään maksuttomana koulutuksena. Maksullisen erikoistumiskoulutuksen vaarana on se, että koulutusmäärät romahtavat vetovoiman heikkenemisen myötä. Hoitoalan palkkataso ei mahdollista 14 400 euron erikoistumiskoulutuksen maksamista.

SAMOK pitää vaihtoehtoja II ja V parhaina ratkaisuina kätilökoulutuksen rakenteeksi. Molempiin vaihtoehtoihin liittyy kuitenkin ongelmia, joista tarkemmin alapuolella.

Jatka lukemista

0

Kevään aikana avaamme blogissa eduskuntavaalikampanjamme tavoitteita. Tällä kertaa vuorossa on maksuton koulutus. Suomessa puhutaan entistä enemmän koulutuksen maksullisuudesta. Hallituksen jäsen Lauri Tuohiniemi kertoo miksi maksuton koulutus kannattaa edelleen säilyttää Suomessa.

Jatka lukemista

0

Sekä mediassa että sosiaalisessa mediassa on tänään levinnyt tieto, että valtioneuvosto ei ole tällä hallituskaudella esittämässä lukukausimaksuja ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille."Toivottavasti seuraavissa hallitusneuvotteluissa puolueet ovat yhtä viisaita ja säilyttävät koulutuksen maksuttomana myös tulevaisuudessa", puheenjohtaja Toni Asikainen toivoo.

Jatka lukemista

0

Selvityksen ensiaskeleet on otettu, ja ne näyttävät olevan samansuuntaisia kuin muuallakin: maksuton koulutus on kansantaloudellisesti kannattavaa! Järkevintä olisikin antaa tutkijoiden tehdä työnsä rauhassa, ja viedä nyt aloitettu selvitys loppuun. Vetoammekin: tehkää älykästä, tutkimukseen perustuvaa politiikkaa! Ei tuhota suomalaisen korkeakoulutuksen ydintä eli tasa-arvoista koulutusta.

Jatka lukemista

0

“Viisaus, sivistys ja innovaatiot eivät asu vain Euroopassa. Ovia aidosti globaaliin maailmaan ei pidä sulkea. Maksuille me sanomme kiitos ei!“, linjaavat puheenjohtajat.

Jatka lukemista

0

Ammattikorkeakoululaki eduskunnan käsittelyssä - SAMOK lausui opiskeluterveydenhuollon tulevaisuudesta - Opetus- ja kulttuuriministeriö esittää lukukausimaksuja ETA-alueen ulkoa tuleville opiskelijoille - SAMOKin liittokokouksen materiaalit julkaistiin

Jatka lukemista

0

Puolueiden opiskelijajärjestöt tekivät aktiivisesti aloitteita keväällä järjestetyissä puoluekokouksissa. Puoluekokouksia järjestivät touko-kesäkuun aikana SDP, vihreät, RKP, keskusta ja kokoomus. Keskustan ja kokoomuksen puoluekokoukset olivat yhtä mieltä siitä, että erityisesti perheellisten opiskelijoiden taloudellista asemaa on syytä parantaa. RPK ja vihreät pitäytyivät kannassaan puolustaa maksutonta koulutusta.

Jatka lukemista

0

Opetus- ja kulttuuriministeri Krista Kiuru uskoo, että kansainvälisten opiskelijoiden lukukausimaksut toisivat lisää rahaa korkeakouluihin. Suomessa keväällä päättynyt lukukausimaksukokeilu kuitenkin osoitti järjestelmän kannattamattomuuden - menoja oli rutkasti enemmän kuin tuloja.
Opetus- ja kulttuuriministeriö vaikuttaa ottaneen hiljaisesti myönteisen asenteen maksuihin tilanteessa, jossa hallituksen päätöstä asiasta ei ole. Ollaanko tässä kävelemässä demokraattisen päätöksenteon yli?

Jatka lukemista

0

Suomalaisen koulutuksen brändi on rakennettava siitä, missä olemme jo vahvoja ja tunnettuja. Koulutusvienti on jälleen noussut julkiseen keskusteluun. Keskustelu kuitenkin on taas jumiutunut EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukukausimaksuihin.

Jatka lukemista

0

SAMOK lausui luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta.

Jatka lukemista

4

SDP:n puoluekokous pidettiin tänä keväänä 8.-10.5. Seinäjoella. Jännitys kokousväen keskuudessa oli varmasti käsinkosketeltavissa, sillä puoluekokouksella oli suuria päätöksiä tehtävänään. Myös opiskelijaliike oli odottavin mielin, sillä kokouksessa käsiteltäisiin kaikille maksuttoman korkeakoulutuksen takaava aloite.

Jatka lukemista

0

Nuorisotakuu ja nuorisotoiminta keskiössä Allianssi-risteilylläl 15.-16.4.2014 * Lukukausimaksukokeilu loppui * Jussi-Pekka Rode SAMOKin opiskeluterveydenhuollon asiantuntijan sijaiseksi * Hei, kuule EU! - Opiskelijoiden Eurooppa Facebookissa ja Instagramissa

Jatka lukemista

0

Valtioneuvosto päättää 24.–25.3. valtiontalouden kehyksistä vuosille 2015–2018. Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI, Suomen Lukiolaisten Liitto (SLL), Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU, Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ja Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) kannustavat hallitusta panostamaan koulutukseen ja turvaamaan kouluttautumismahdollisuudet kaikille.

Jatka lukemista

0

Valtakunnallisten opiskelijajärjestöjen edustajat kokoontuvat maanantaina 24.3. klo 7.30 Säätytalon eteen lähettämään opiskelijoiden terveiset kehysriiheen. Paikalla ovat Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI, Suomen Lukiolaisten Liitto (SLL), Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU, Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry ja Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) molempina kehysriihipäivinä.

Jatka lukemista