0

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyysi 23.9.2015 SAMOKilta lausuntoa Kätilökoulutukselle uusi suunta -selvityksestä.

Lausunnossa SAMOK toteaa kätilökoulutuksen ongelmaksi sen, että opiskelija saa kaksoistutkinnon. Lisäksi koulutus on alemmaksi korkeakoulututkinnoksi nykyisellään aivan liian pitkä, vain 30 opintopistettä lyhyempi kuin maisterin tutkinto yliopistossa.

SAMOK pitää tärkeänä, että kätilöillä on valmius työskennellä sairaanhoitajana ja kätilönä. Tämä parantaa työllistymismahdollisuuksia ja henkilön valmiuksia toimia kätilön tehtävässä.

On myös tärkeää, että koulutus järjestetään maksuttomana koulutuksena. Maksullisen erikoistumiskoulutuksen vaarana on se, että koulutusmäärät romahtavat vetovoiman heikkenemisen myötä. Hoitoalan palkkataso ei mahdollista 14 400 euron erikoistumiskoulutuksen maksamista.

SAMOK pitää vaihtoehtoja II ja V parhaina ratkaisuina kätilökoulutuksen rakenteeksi. Molempiin vaihtoehtoihin liittyy kuitenkin ongelmia, joista tarkemmin alapuolella.

Jatka lukemista

0

Tässä numerossa: Seminaari käynnisti SAMOKin strategian uudistamisen Liikkuvuuden rahoittaminen puhutti opiskelijajärjestöjä Oslossa  Otuksen tutkimus: Sosiaalinen vertaistuki pienituloisen opiskelijan tärkein selviytymiskeino  Kopo-, sopo- ja kv-vastaavat kokoontuivat Helsingissä Seminaari käynnisti SAMOKin strategian uudistamisen SAMOKin strategiaseminaari kokosi joukon opiskelijakuntatoimijoita 30.-31. maaliskuuta Lahteen pohtimaan liitolle uutta suuntaa. Järjestövalmentaja Petri Toikkasen vetämässä seminaarissa käytiin läpi nykyisen toiminnan vahvuuksia ja kehittämiskohteita […]

Jatka lukemista

0

SAMOK katsoo, että opiskelijoiden liikkuvuutta voidaan edistää ennen kaikkea kasvattamalla taloudellista tukea. On varsin epätodennäköistä, että Euroopan komission kaavailema lainamalli olisi opiskelijan näkökulmasta houkutteleva rahoitusvaihtoehto. Olisi järkevämpää, että maisterivaiheen lainatakuujärjestelmään suunnitellut rahat käytetään apurahajärjestelmien vahvistamiseen tai luomiseen. Rahoitusohjelma tukee erityisesti yksilöiden liikkuvuutta. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää sosiaaliseen ulottuvuuteen ja liikkuvuusmahdollisuuksien laajentamiseen aiemmin aliedustetuille ryhmille.

Jatka lukemista

0

EU:n komissio on tehnyt oman esityksensä EU:n liikkuvuus- ja nuoriso-ohjelmiksi vuosille 2014-2020. Ohjelma kokoaa kaikki ohjelmat yhdeksi isoksi köntäksi, jota jatkossa kutsutaan nimellä Erasmus for All. Ainoa positiivinen asia tässä on rahoituksen huomattava 46 %:n kasvu. Muuten ollaankin menossa metsään ja pahasti. Ensimmäinen kipukohta on ohjelmaan upotettu erityinen, maisterivaiheen opintojen tueksi tarkoitettu liikkuvuuslaina, jonka suuruudeksi on kaavailtu 10 000–12 000 euroa vuodessa. On uskomatonta että tällaisen taloudellisen kriisin aikaan nuoria ja opiskelijoita kannustetaan ottamaan vielä lisää lainaa.

Jatka lukemista

0

EU:n johtajat käsittelevät EU 2020 –strategiaa kesäkuun huippukokouksessa. Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry ja Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry vaativat yhdessä Euroopan opiskelijoiden liiton (ESU) edustamien 11 miljoonan eurooppalaisen korkeakouluopiskelijan kanssa, että koulutusta ja köyhyyden vähentämistä painotetaan huomattavasti EU 2020 –strategiassa ja EU:n kehittämisessä. Vaadimme, että EU-johtajat korostavat korkeakoulutusta julkisena palveluna ja vastuuna sekä priorisoivat koulutukseen pääsyä ja siinä menestymistä.

Jatka lukemista

0

(Svenska) Utbildning av hög kvalitet tryggar sysselsättningen och en sund ekonomi inom EU - Mobilitet är nyckeln till en genuint europeisk högskoleutbildning - Ett jämlikt Europa, ett bättre Europa

Jatka lukemista