0

Blogissa asiantuntijamme Anni Vesa pohtii koulutusviennin tilannetta. "Suomessa osa koulutusvientiin liittyvistä vaikeuksista selittyy pitkälti sillä, että korkeakouluja patistetaan koulutusviennin tekemiseen vaikka halua ei kaikilta löydy. Tekijöiksi korkeakoulussa joutuvat usein ne henkilöt, joilta ei välttämättä löydy tehtävän hoitamiseen riittävää osaamista tai edes motivaatiota. Lienee sanomattakin selvää, että epämotivoituneen korkeakoulun sisällä epämotivoitunut työntekijä saa tuskin myyntimenestyksiä aikaan?

Jatka lukemista

0

Opetus- ja kulttuuriministeri Krista Kiuru uskoo, että kansainvälisten opiskelijoiden lukukausimaksut toisivat lisää rahaa korkeakouluihin. Suomessa keväällä päättynyt lukukausimaksukokeilu kuitenkin osoitti järjestelmän kannattamattomuuden - menoja oli rutkasti enemmän kuin tuloja.
Opetus- ja kulttuuriministeriö vaikuttaa ottaneen hiljaisesti myönteisen asenteen maksuihin tilanteessa, jossa hallituksen päätöstä asiasta ei ole. Ollaanko tässä kävelemässä demokraattisen päätöksenteon yli?

Jatka lukemista

0

Suomalaisen koulutuksen brändi on rakennettava siitä, missä olemme jo vahvoja ja tunnettuja. Koulutusvienti on jälleen noussut julkiseen keskusteluun. Keskustelu kuitenkin on taas jumiutunut EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukukausimaksuihin.

Jatka lukemista

0

Helsingin Sanomat uutisoi tänään 10.3., että ETA-alueen ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukukausimaksut nousevat keskusteluun valtioneuvoston kehysriihessä 24.-25. maaliskuuta. Uutisen mukaan ajatus olisi, että lukukausimaksujen seurauksena ulkomaalaisten opiskelijoiden määrä vähenisi, mikä tuottaisi säästöjä valtiontalouteen. Valtakunnalliset sitoutumattomat opiskelijajärjestöt kummeksuvat tällaista ajattelua.

Jatka lukemista

0

 Tässä numerossa: Koulutusviennin visioryhmä julkaisi raporttinsa: “Suomi on koulutuksen supervalta” Seminaari korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistamisesta 28.10. Toimilupien uudistaminen puhututti ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivillä SAMOK avasi liittokokousta käsittelevän verkkosivun SAMOKin sisarliitto EÜL Virosta vieraili Helsingissä SAMOK kehittää viestintätoimintaansa kyselyn avulla Koulutusviennin visioryhmä julkaisi raporttinsa: “Suomi on koulutuksen supervalta” SAMOKin ja Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) asettama koulutusviennin visioryhmä […]

Jatka lukemista

0

Opetus- ja kulttuuriministeriön koulutusviennin selvitysryhmä luovutti ehdotuksensa koulutusviennin toimenpideohjelmaksi opetusministerille tänään 4.11. Selvityksessä ehdotetaan täyskustannushintaisia lukukausimaksuja ETA-alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille. Samoin ulkomailla suomalaisessa korkeakoulun yksikössä opiskelevien suomalaisten tulisi ehdotusten mukaan maksaa lukukausimaksuja.

Jatka lukemista

0

SAMOKin ja Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) lokakuussa asettaman koulutusviennin visioryhmän tehtävänä on ollut syksyn aikana tuottaa uusia näkemyksiä koulutusviennistä. Ryhmä on koostanut avauksia, jotka edesauttavat suomalaisen koulutuksen ja suomalaisten koulutustuotteiden mainetta ja vientiä maailmalla. Visioryhmä julkisti toimenpide-ehdotuksensa tänään.

Jatka lukemista

0

SAMOKin ja Suomen ylioppilaskuntien liiton asettama koulutusviennin visioryhmä esittelee työnsä tulokset koulutusviennin tulevaisuudesta perjantaina 1. marraskuuta Helsingissä. Visioryhmän tehtävänä on ollut tuottaa syksyn aikana uusia näkemyksiä koulutusviennistä ja miettiä avauksia, jotka edesauttavat suomalaisen koulutuksen ja suomalaisten koulutustuotteiden mainetta maailmalla.

Jatka lukemista

0

Koulutusvientikeskustelua ja koulutusviennin käsitteen ympärillä tehtävää politiikkaa vaivaa tietty aneemisuus ja kapeakatseisuus. Koko keskustelu näyttää tyrehtyvän kysymykseen siitä, tulisiko maassamme sallia lukukausimaksujen periminen EU:n ulkopuolelta kotoisin olevilta opiskelijoilta. Ajatus lukukausimaksuista naamioidaan käyttämällä kiertoilmaisua “koulutusviennin esteiden purkaminen”.

Jatka lukemista

0

Tässä numerossa:  • Maamme hallitukselta sekä hyviä että huonoja päätöksiä rakennepoliittisessa paketissa • SAMOK ja SYL tapasivat ministeri Risikon YTHS-asioissa • Valmistuneiden työllistettävyyteen liittyvä tapaaminen Brysselissä 27.-28.8. • Koulutusviennin visioryhmä ideoi koulutusviennin uusia avauksia Maamme hallitukselta sekä hyviä että huonoja päätöksiä rakennepoliittisessa paketissa Jokin aikaa sitten julki tullut hallituksen rakennepoliittinen kannanotto oli tärkeä Suomen tulevaisuudelle. […]

Jatka lukemista

0

Koulutusviennin historia Suomessa ulottuu vuoden 2009 kevääseen. Valtioneuvosto käynnisti hankkeen koulutusviennin edistämiseksi ja tarkoitus oli myös luoda yritysklusteri alalle.

Jatka lukemista

0

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry ja Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry raikastavat keskustelua koulutusviennistä. Liitot asettivat 26.8. visioryhmän ideoimaan uusia ja innovatiivisia ajatuksia koulutusviennin uusista tuotteista ja työkaluista sekä eettisistä periaatteista. Ryhmän tehtävänä on tuottaa uusia näkemyksiä koulutusviennistä ja miettiä avauksia, jotka edesauttavat suomalaisen koulutuksen ja suomalaisten koulutustuotteiden mainetta maailmalla.

Jatka lukemista

0

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry tyrmää Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston ARENEn vaatimukset lukukausimaksujen radikaalista laajentamisesta. ARENEn opetus- ja kulttuuriministeriölle lähettämässä kannanotossa esitetään tilauskoulutuksen laajentamista ja lukukausimaksukokeilun muuttamista pysyväksi käytännöksi. SAMOK ihmettelee korkeakoulujen avuttomuutta ja yksipuolista asennetta koulutusviennin kehittämisessä. Koulutus ei ole perinteinen myyntiartikkeli, jolla voidaan hakea pikavoittoja markkinoilta. ”Ammattikorkeakoulut eivät ole ilmeisesti sitoutuneet ollenkaan vasta käynnistyneeseen lukukausimaksukokeiluun ja sen tulevaisuudessa tuomien kokemusten arviointiin. Koulutuksen kansainvälistäminen ja koulutusviennin kehittäminen on mahdollista nykyisinkin, mutta se vaatii raakaa työtä ja innovatiivista otetta”, esittää SAMOKin puheenjohtaja Simo Takanen.

Jatka lukemista

0

KANNANOTTO 1.3.2010 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry vaatii korkeakoulujen tilauskoulutukselle selkeitä pelisääntöjä. SAMOKin mielestä Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun tilauskoulutus on toteutettu vastoin lainsäätäjän tarkoitusta epäselvää lainsäädäntöä hyväksikäyttäen. SAMOK muistuttaa, että tilauskoulutusta koskevassa laissa todetaan selvästi tilaajan vastaavan koulutuksen rahoituksesta. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun tilauskoulutuksen maksajina ovat kuitenkin opiskelijat. ”Keski-Pohjanmaan tapauksessa lakia sovelletaan täysin vastuuttomasti, bulvaanien käyttäminen on täysin […]

Jatka lukemista

0

Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ja Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry ovat tyrmistyneitä opetusministeriön työryhmän valmistelemasta koulutusvientistrategiasta. Sen näkökulma kansainvälistymiseen on kapea ja korostetun markkinahenkinen. Kansainvälistyminen pelkistyy strategiassa pelkäksi voitontavoitteluksi, mikä on lyhytnäköistä ja surullista.

Jatka lukemista