0

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyysi 23.9.2015 SAMOKilta lausuntoa Kätilökoulutukselle uusi suunta -selvityksestä.

Lausunnossa SAMOK toteaa kätilökoulutuksen ongelmaksi sen, että opiskelija saa kaksoistutkinnon. Lisäksi koulutus on alemmaksi korkeakoulututkinnoksi nykyisellään aivan liian pitkä, vain 30 opintopistettä lyhyempi kuin maisterin tutkinto yliopistossa.

SAMOK pitää tärkeänä, että kätilöillä on valmius työskennellä sairaanhoitajana ja kätilönä. Tämä parantaa työllistymismahdollisuuksia ja henkilön valmiuksia toimia kätilön tehtävässä.

On myös tärkeää, että koulutus järjestetään maksuttomana koulutuksena. Maksullisen erikoistumiskoulutuksen vaarana on se, että koulutusmäärät romahtavat vetovoiman heikkenemisen myötä. Hoitoalan palkkataso ei mahdollista 14 400 euron erikoistumiskoulutuksen maksamista.

SAMOK pitää vaihtoehtoja II ja V parhaina ratkaisuina kätilökoulutuksen rakenteeksi. Molempiin vaihtoehtoihin liittyy kuitenkin ongelmia, joista tarkemmin alapuolella.

Jatka lukemista

0

What struck me about Nepal is the faith in the value of education not only as a tool for building a better future for the individual but also for the betterment of the whole nation.

Jatka lukemista

0

Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto sekä Tampereen teknillinen yliopisto selvittävät yhteistyön tiivistämistä. SAMOKin hallituksen jäsen Jani Mäntysaari ja SYL:n hallituksen jäsen Paula Martikainen kirjoittivat yhdessä tästä Tampere3-prosessista.

Jatka lukemista

0

Kevään aikana avaamme blogissa eduskuntavaalikampanjamme tavoitteita. Blogisarjan päättää koulutuksen rahoitus. Tällä hallituskaudella korkeakoulutuksesta on leikattu satoja miljoonia euroja. Hallituksen jäsen Jani Mäntysaari kertoo, miksi koulutus ei kuulu säästölistalle.

Jatka lukemista

0

“Maksuideologinen haihattelu sumentaa ministeriössä nyt järjen faktoilta. Lukukausimaksuilla ei tule rahaa. Sen sijaan kansainvälisten opiskelijoiden kulutuksesta syntyvästä kansantaloudellisesta hyödystä menetetään leijonan osa”, opiskelijajärjestöjen puheenjohtajat muistuttavat.

Jatka lukemista

0

Valtioneuvosto päättää 24.–25.3. valtiontalouden kehyksistä vuosille 2015–2018. Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI, Suomen Lukiolaisten Liitto (SLL), Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU, Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ja Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) kannustavat hallitusta panostamaan koulutukseen ja turvaamaan kouluttautumismahdollisuudet kaikille.

Jatka lukemista

0

Tässä numerossa: SAMOK toivoo opiskelijaliikkeen näkemysten huomioimista uudessa ammattikorkeakoululaissa Koulutus tarvitsee parempaa laatua ja innostusta - ei jatkuvia rakennemuutoksia 25-vuotiaan tutkimussäätiö Otuksen seminaarissa keskusteltiin opiskelijoiden kokemuksista opiskelusta ja työelämään siirtymisestä Henkilöstöuutisia SAMOKin toimistolta SAMOK toivoo opiskelijaliikkeen näkemysten huomioimista uudessa ammattikorkeakoululaissa Vuonna 2011 alkanut ammattikorkeakoulu-uudistus lähenee loppuaan. Vuoden alusta astui voimaan uusi rahoitusmalli, jonka tarkoituksena on […]

Jatka lukemista

1

Keskiviikkona 21.3 vietettiin YK:n julistamaa kansainvälistä rasismin vastaista päivää, jonka ympärille Etnisten suhteiden neuvottelukunta haastoi kunnalliset työyhteisöt rasismin vastaiseen viikkoon. Niinpä tällä viikolla ja varsinkin keskiviikkona näkyi muun muassa sosiaalisessa mediassa aiheen ympärillä kaikenlaista keskustelua. Jostain kumman syystä aina kun tulee puhe maahanmuutosta, maahanmuuttajista tai rasismista, on sitten kyse keskusteluista tuopin äärellä tai internetissä, on jo ennalta nähtävissä, että järkevää keskustelua ei aiheesta saada aikaiseksi. Osapuolet ovat toistensa mielestä aivan väärässä. Toinen on rasisti ja natsi, toinen taas puunhalaaja ja hyysääjä.

Jatka lukemista

0

Linnan juhliin osallistuvat opiskelijajärjestöjen puheenjohtajat haluavat muistuttaa itsenäisyyspäivän alla, että suvaitsevaisuus ja yhdenvertaisuus kuuluvat vapauteen ja itsenäisyyteen. Itsenäisyyspäivä on kaikkien suomalaisten juhla riippumatta esimerkiksi etnisestä taustasta tai seksuaalisesta suuntautumisesta. "Yhteiskuntamme tarvitsee meidän kaikkien osaamista. Jokainen on arvokas omana itsenään", puheenjohtajat toteavat. Tänä vuonna 94 vuotta täyttävä Suomi on monikulttuurinen ja monimuotoinen. Yhteiskuntamme vahvuus on siinä, […]

Jatka lukemista

0

SAMOKin, SYLin ja SLL:n yhteinen mielipidekirjoitus, joka julkaistiin Helsingin Sanomissa la 2.4.2011. Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi viime viikolla 24.3. tilastokeskuksen tekemän tutkimuksen nuorten syrjäytymisestä (HS 25.3.). Tutkimuksen mukaan kymmenet tuhannet nuoret jäävät peruskoulun jälkeen sekä koulutuksen että työelämän ulkopuolelle. Vieraskielisten nuorten asemaan oli kiinnitetty erityistä huomiota. Maahanmuuttajanuorten riski syrjäytyä on lähes kuusinkertainen muihin suomalaisnuoriin verrattuna. […]

Jatka lukemista