0

Alumnimme Lauri Tuohiniemi vietti muutaman kuukauden Taiwanissa viime syksynä. Lue blogista, mille taiwanilainen korkeakoulutus näyttäytyy suomalaisen silmiin. "Opintojen suorittamisen ohella pyrin luonnollisesti koulutuksesta, laatuasioista ja kansainvälisyydestä kiinnostuneena tutustumaan myös tarkemmin maan korkeakoulujärjestelmään sekä opiskelijatoimintaan. Erot Suomeen olivat etenkin jälkimmäisessä valtavia!"

Jatka lukemista

0

Asiantuntijamme Pauliina Savola kirjoittaa mietteitä, joita kumpusi luovutettaessa opetusministerille toimenpide-ehdotuksia maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi. Kyse on pitkälti myös asennemuutoksesta!

Jatka lukemista

0

What struck me about Nepal is the faith in the value of education not only as a tool for building a better future for the individual but also for the betterment of the whole nation.

Jatka lukemista

0

SAMOK osallistuu vuosittain pohjoismaisten ja Baltian maiden korkeakouluopiskelijaliittojen verkoston tapaamisiin. Niin sanottu NOM kokoaa sisarliitot lähialueilta koulutukseen liittyviä teemoja pohtimaan kahdesti vuodessa. Tällä kertaa SAMOKista Riikaan lähtivät Noora Nousiainen sekä asiantuntijamme Pauliina Savola.

Jatka lukemista

0

European Students' Union ESU on pettynyt komission kaavailtuun salkkujakoon. ESU on huolestunut siitä, että komissio näkee vain koulutuksen välinearvon eikä ota huomioon koulutuksen muita, esimerkiksi yhteiskunnallisia, ulottuvuuksia. ESU:n ja Organising Bureau of European School Student Unions OBESSU:n kannanotto on luettavissa englanniksi.

Jatka lukemista

0

Sosiaali- ja terveysministeriölt toimenpide-ehdotuksia opiskeluterveydenhuollon kehittämiseksi - Kansainvälisten opiskelijoiden oleskelulupiin esitetään parannusta - Korkeakoulututkimuksen XII symposium - Syksy SAMOKin toimistolla

Jatka lukemista

0

SAMOK pitää hyvänä muutosten yleisiä tavoitteita edistää erityisesti kansainvälisten opiskelijoiden mahdollisuuksia työllistyä valmistumisensa jälkeen Suomeen sekä helpottaa oleskeluluvan hakemista niille, joille Suomen edustusto on pitkän ja hankalan, joskus jopa mahdottoman matkan päässä.

Jatka lukemista

0

SAMOK lausui luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta.

Jatka lukemista

0

Millaisen Euroopan nuoret ja opiskelijat haluavat? Millaisia asioita haluamme parlamentin ajavan, millaisten ihmisten haluamme tekevän päätöksiä meidän puolestamme? Nyt on aika visioida, unelmoida ja kehittää uutta. Nyt on aika etsiä oma edustaja parlamenttiin, etsiä ehdokas joka edustaa sinun linjaasi ja sinun ajatuksiasi. Nyt on aika äänestää Euroopan tulevaisuudesta.

Jatka lukemista

0

Lukukausimaksukokeilun tuloksia koskeva loppuraportti osoittaa, että maksuilla ei ole onnistuttu edistämään kansainvälistymistä eikä kasvattamaan suomalaisen korkeakoulutuksen vetovoimaa tai vieraskielisen korkeakoulutuksen laatua, joita opetus- ja kulttuuriministeriö on kokeilun aikana halunnut tarkastella. Lisäksi kokeilun mukaan lukukausimaksuilla ei olla saavutettu taloudellista tuottoa tai säästöjä. Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry ja Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) huomauttavat, että Suomessa ei ole kannattavaa kerätä lukukausimaksuja taloudellisin eikä laadullisin perustein.

Jatka lukemista

7

Vielä tänäkin päivänä kuulee “Ne tulevat tänne elämään meidän rahoilla!” -­argumentointia, kun puhutaan ulkomaalaisista opiskelijoista osana suomalaista korkeakoulujärjestelmää. Onneksi tällainen argumentointi on vähentynyt ja vanhentunutta, mutta varmasti vielä tänäkin päivänä monen lukukausimaksuista haaveilevan mielessä vilahtaa ajatus siitä, että tänne tultaisiin nauttimaan hyvinvointivaltion etuuksista.

Jatka lukemista

0

Helsingin Sanomat uutisoi tänään 10.3., että ETA-alueen ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukukausimaksut nousevat keskusteluun valtioneuvoston kehysriihessä 24.-25. maaliskuuta. Uutisen mukaan ajatus olisi, että lukukausimaksujen seurauksena ulkomaalaisten opiskelijoiden määrä vähenisi, mikä tuottaisi säästöjä valtiontalouteen. Valtakunnalliset sitoutumattomat opiskelijajärjestöt kummeksuvat tällaista ajattelua.

Jatka lukemista

0

 Tässä numerossa: Koulutusviennin visioryhmä julkaisi raporttinsa: “Suomi on koulutuksen supervalta” Seminaari korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistamisesta 28.10. Toimilupien uudistaminen puhututti ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivillä SAMOK avasi liittokokousta käsittelevän verkkosivun SAMOKin sisarliitto EÜL Virosta vieraili Helsingissä SAMOK kehittää viestintätoimintaansa kyselyn avulla Koulutusviennin visioryhmä julkaisi raporttinsa: “Suomi on koulutuksen supervalta” SAMOKin ja Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) asettama koulutusviennin visioryhmä […]

Jatka lukemista

0

Opetus- ja kulttuuriministeriön koulutusviennin selvitysryhmä luovutti ehdotuksensa koulutusviennin toimenpideohjelmaksi opetusministerille tänään 4.11. Selvityksessä ehdotetaan täyskustannushintaisia lukukausimaksuja ETA-alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille. Samoin ulkomailla suomalaisessa korkeakoulun yksikössä opiskelevien suomalaisten tulisi ehdotusten mukaan maksaa lukukausimaksuja.

Jatka lukemista

0

SAMOKin ja Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) lokakuussa asettaman koulutusviennin visioryhmän tehtävänä on ollut syksyn aikana tuottaa uusia näkemyksiä koulutusviennistä. Ryhmä on koostanut avauksia, jotka edesauttavat suomalaisen koulutuksen ja suomalaisten koulutustuotteiden mainetta ja vientiä maailmalla. Visioryhmä julkisti toimenpide-ehdotuksensa tänään.

Jatka lukemista