0

Kevään aikana avaamme blogissa eduskuntavaalikampanjamme tavoitteita. Tällä kertaa vuorossa on maksuton koulutus. Suomessa puhutaan entistä enemmän koulutuksen maksullisuudesta. Hallituksen jäsen Lauri Tuohiniemi kertoo miksi maksuton koulutus kannattaa edelleen säilyttää Suomessa.

Jatka lukemista

0

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry kiittää lausuntopyynnöstä ja lausuu kunnioittavasti seuraavaa: Yleistä Uuteen oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin ehdotetaan koottavaksi lainsäädännössä nykyisin hajallaan olevat oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat säännökset. Lailla on tarkoitus selkeyttää lainsäädäntöä ja eri toimijoiden vastuita, yhtenäistää käytäntöjä ja parantaa oppilaiden ja opiskelijoiden tietosuojaa. Ehdotuksessa on kiinnitetty erityisesti huomiota yhteisölliseen ja ennaltaehkäisevään työhön. Laki […]

Jatka lukemista

0

Maamme hallitus kokoontuu tänään budjettiriiheen päättämään tulevan vuoden rahankäytöstä. Samalla on tarkoitus tehdä päätöksiä, joilla kurotaan umpeen kestävyysvajetta. Vastuunkantoa on vaadittu koko kansalta. Opiskelijajärjestöt tarjoavat rakenneuudistusta, jolla on kiistattomia vaikutuksia työurien pituuteen. Panostamalla opiskeluterveydenhuoltoon huolehditaan paitsi opiskelukyvystä ja siten nopeutetaan opintoja, myös varmistetaan tulevien vuosikymmenten työntekijöiden työkyky. Siirtämällä ammattikorkeakouluopiskelijat Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palvelujen piiriin varmistetaan kaikille korkeakouluopiskelijoille toimiva, kattava ja yhdenvertainen opiskeluterveydenhuolto

Jatka lukemista

0

Ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollossa on paljon ongelmia, mutta korjaavia liikkeitä päättäjien puolelta ei ole vielä näkynyt. Nyt tarvitaan maamme hallitukselta toimenpiteitä tämän asian eteen. Askeleita eteenpäin voi hyvin ottaa myös osissa, mutta nyt on aika ottaa se ensimmäinen askel. Päätöksen viivyttäminen myöhempään tälle hallituskaudelle saati sitten seuraavalle hallituskaudelle on todella suuri riski. Silloin ollaan erittäin epävarmalla pohjalla ja voidaan hyvin esittää kysymys: Tuleeko korkeakouluopiskelijoille ikinä tasavertaisia terveyspalveluita?

Mikko Valtonen
Puheenjohtaja

Jatka lukemista

0

Nyt onkin hienoa, että ammattikorkeakoulut velvoitetaan panostaan tarjoamiinsa liikuntapalveluihin. Opiskelijoiden liikuntaliitto on yhdessä sidosryhmiensä kanssa luonut vuonna 2011 korkeakoululiikunnan suositukset, joita tulisi liikuntapalveluiden toteutuksessa noudattaa.

Jatka lukemista

0

Opiskelijajärjestöt vaativat hallituspuolueilta hallitusohjelman puolivälineuvotteluista toimenpiteitä työurien pidentämiseksi etenkin keskeltä. Opiskelijoihin kohdistuva paine ei pelasta työuria, sillä opintoaikojen lyhentämisellä on kokonaisuuden kannalta vain marginaalinen vaikutus. Sen sijaan 30–44-vuotiaiden työllisyysasteen laahaaminen usealla prosenttiyksiköllä edellistä lamaa edeltävästä ajasta on taloudellisen huoltosuhteen kannalta kestämätöntä.

Jatka lukemista

0

Toimiva korkeakoulukampus (pdf) Toimivan kampuksen tulee täyttää monta vaatimusta. Siellä huomioidaan muun muassa yhdenvertaisuus ja saavutettauus. Unelmakampus on yhteisö joka palvelee kaikkia jäseniään. Jokainen yhteisön jäsen viihtyy yhteisellä kampuksella. Unelmakampus tukee oppimista ja opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointia  

Jatka lukemista

0

Sinä ja minä, nuori tai vanha – me kaikki tarvitsemme liikuntaa voidaksemme hyvin. Lapsilla ja nuorilla liikunta sisältyy opetussuunnitelmiin. Työssäkäyville tarjotaan liikuntaseteleitä sekä työhyvinvointipäiviä, jonka lisäksi heidän taloudellinen tilanne myös mahdollistaa monipuolisemman liikkumisen. Eläkeläisillä ja vanhuksilla on erilaisia kerhoja ja liikuntamahdollisuuksia, joiden avulla he voivat liikkua. Mutta mitä on korkeakouluopiskelijoilla?

Jatka lukemista

0

Ammattikorkeakouluopiskelijat ovat saaneet Nyytin palvelut käyttöönsä tästä syksystä alkaen. Nyyti ry:n tarkoitus on edistää opiskelijoiden henkistä hyvinvointia ja elämänhallintaa. Sen yhteisöllinen toiminta lähtee opiskelijoiden tarpeista. Nyytin toimintaan ja sen tarjoamiin palveluihin voi käydä tutustumassa heidän verkkosivuillaan: www.nyyti.fi

Jatka lukemista

0

Jos luet tätä blogitekstiäni, haluan ensinnäkin kysyä, mitä teet tietokoneen äärellä keskellä kesää? No nyt kun kuitenkin olet siinä näyttöä töllöttämässä, tässä sinulle vinkki, kuinka rentoutua keskellä kesää tai jos olet töissä, niin kiireen keskellä. Mikäli rannalla loikoilu ja metsissä vaelteleminen eivät ole sinua varten, vaan olet ennemminkin sisätiloissa viihtyvää sorttia, voin suositella sinulle samaa […]

Jatka lukemista

0

Elämä on nykyään yhtä suorittamista. Kaikilla on aina kiire ja stressi. Meillä täytyy olla kiire ja stressi, jotta voimme osoittaa kaikille, kuinka tärkeitä ja arvokkaita olemme. Entä jos meillä ei olisi kiire? Olemmeko silloin vähempiarvoisia kuin kiireen ja stressin keskellä elävät ihmiset? Voihan ollakin niin, että kehitämme itsellemme stressin, koska haluamme, että kaikki tietävät, kuinka tärkeitä olemme. Siinä ei ole mitään järkeä. Mistä tämä kiire sitten tulee? Meillä on suuri halu suorittaa: opiskelemme, teemme töitä, vietämme vapaa-aikaa ja lomaa. Nämä kaikki suunnittelemme ennalta, jotta varmasti kaikki onnistuu ja mitään ei jää tekemättä.

Jatka lukemista

0

Tässä numerossa: Käytännöt osaamisen tunnustamisessa puhuttivat asiantuntijatapaamisessa Hollannissa  Unelmakampuksen peruskivi muurattiin SAMOKin edunvalvontakoulutuksessa Järjestöt haluavat tiivistää yhteistyötään kansainvälisessä edunvalvonnassa TKI-toiminnasta voisi antaa opiskelijalle työtodistuksen Hyvinvointifoorumi herätti kuuntelemaan nuoria Käytännöt osaamisen tunnustamisessa puhuttivat asiantuntijatapaamisessa Hollannissa SAMOKin asiantuntija Pauliina Savola osallistui kansallisen Bologna-asiantuntijaryhmän jäsenenä Haagissa Hollannissa järjestettyyn tapaamiseen, jota isännöi Hollannin vastaava asiantuntijaryhmä ja jonka tavoitteena oli […]

Jatka lukemista

0

SAMOK lausui ministeriölle koulutus- ja nuorisopoliittisista suunnitelmista sekä ammattikorkeakoulu-uudistuksesta - SAMOK oli kuultavana valtion ensi vuoden budjetista

Jatka lukemista

0

SAMOK katsoo, että valtioneuvoston esitys Lapsi- ja nuorisopoliittiseksi kehittämisohjelmaksi 2012−2015 on pääpiirteiltään oikean suuntainen. Monikulttuurisuus on nostettu esiin ilahduttavan monissa kohdissa, yhdenvertaisuuden tärkeys on huomioitu ja osallisuuden merkitys tunnustettu. Lapset ja nuoret nähdään kehittämisohjelmassa enemmän yhteiskunnan jäseninä kuin kuluttajina tai asiakkaina. Kehittämisohjelmassa on paljon hyviä toimenpiteitä, mutta SAMOK kaipaa myös konkreettisia keinoja niiden toteuttamiseksi. Vastassa on haastava taloudellinen tilanne, ja siksi on syytä olla realistinen ja miettiä, mitkä ovat tärkeimmät toimenpiteet, jotka tulee toteuttaa.

Jatka lukemista

0

”Silloin kun minä opiskelin, kaikki oli toisin. Luennoille hiihdettiin kesät talvet kuuden metrin hangessa ja sudet juoksi kintereillä. Pienissä kolmen neliön koloissa asui viisi ihmistä ja jaettiin yksi täkki. Jos oli onnekas, jalassa oli mummon vanhat villasukat, jotka olivat olleet suvussa jo ainakin kolme sukupolvea. Syötiin pelkkää silavaa ja joulunakin tehtiin töitä 26 tuntia päivässä, samaan aikaan kun päntättiin tenttiin." Jne. Kuulostaako tutulta? Valitettavan usein kun keskustelen itseäni vanhempien henkilöiden kanssa opiskelusta tai opiskelijoiden edunvalvonnasta, keskustelu kääntyy vastaavanlaiseksi.

Jatka lukemista