0

Hallituksen jäsen Matti Leppälehto pohtii blogissaan ongelmasta sote-alan opiskelijoiden b-hepatiittirokotuskäytänteitä.
"Kyseenalaisimmissa käytännöissä opiskelijalle tarjotaan rokotetta vasta ensimmäisen tapaturman jälkeen. Tämä ratkaisu kuulostaa lähinnä vastuunpakoilulta, jos vasta osoittauduttuaan “riskialttiiksi tapaukseksi”, voidaan korvata rokote työharjoittelijalle. Toivottavasti on onni mukana ja henkilö onnistuu välttämään tartunnat ensimmäisellä kerralla vai miten se menikään?"

Jatka lukemista

0

Viime kevään blogikirjoitukseni yhteydessä käytiin vilkasta keskustelua ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvasta harjoittelusta. Ajattelin nyt palata aiheeseen ja kertoa kuulumisia asian tiimoilta. Nostimme SAMOKilla pian keskustelun jälkeen tavoitteeksi käydä läpi harjoittelua eri näkökulmista sekä koostaa niiden perusteella suositukset onnistuneeseen harjoitteluun. Ajatuksena oli pohjustaa tulevaa keskustelua harjoittelun sisällöstä ja puitteista sekä SAMOKin tavoitteista niihin liittyen. Suosituksia ei luonnollisesti lähdetty […]

Jatka lukemista

0

Työryhmän muistion perusteella rakennusarkkitehtikoulutuksen uudelleen aloittamiselle on olemassa selkeä tarve ja koulutuksen suorittaneiden työllistymisnäkymät vaikuttavat hyviltä. SAMOK pitää rakennusarkkitehtien kouluttamisen aloittamista ammattikorkeakouluissa kannatettavana ja työryhmän muistiossa esitettyä 80-120 aloituspaikkaa vuodessa sopivana määränä.

Jatka lukemista

9

Harjoittelujaksolla on useita erilaisia tarkoituksia. Pedagogisesta näkökulmasta, oppijan - eli opiskelijan - kannalta onnistunut työharjoittelu tarjoaa koulutusta vastaavia ja omaa osaamista hyödyntäviä työtehtäviä. Opittuja taitoja pääsee soveltamaan käytännössä ja kehittämään niitä edelleen. Lisäksi ihanteellinen harjoittelu kerryttää monipuolisia työelämäkontakteja ja -verkostoja sekä antaa eväitä oman urapolun suunnitteluun.

Jatka lukemista

0

Tässä numerossa: Elin Blomqvist valittiin jäseneksi eurooppalaisen opiskelijajärjestön ESUn hallitukseen Yhdenvertaisuuslaki velvoittaisi oppilaitoksia huomioimaan erityisryhmiä TELAn vapaaottelussa niskalenkki eläkekeskustelusta Ammattikorkeakoulu-uudistus ja YTHS-pilotoinnin tulevaisuus valokeilassa Ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekysely testattavana Laadukas harjoittelu antaa eväät parempaan työllistymiseen Elin Blomqvist valittiin jäseneksi eurooppalaisen opiskelijajärjestön ESUn hallitukseen Viime vuonna SAMOKin puheenjohtajana toiminut Elin Blomqvist on valittu jäseneksi eurooppalaisia korkeakouluopiskelijoita edustavan […]

Jatka lukemista

0

Puheenjohtajan tervehdys - Seminaarissa kuultiin kokemuksia ammattikorkeakoulujen yhtiöittämisestä - Ammattikorkeakouluilla oltava yhtenäiset ohjeet sora-lain soveltamisessa - Kiintiöt ja pakkohaku vaikeuttavat pääsyä korkeakouluopintoihin - Harjoittelun tavoitteet toteutuvat suunnitelmallisella yhteistyöllä

Jatka lukemista

0

Mitä pidemmälle kevät ehtii, sitä tyhjemmiksi muuttuvat ammattikorkeakoulujen kampukset, sillä suuri osa opiskelijoista tekee näinä päivinä opintoihinsa liittyviä harjoitteluita. Harjoittelupaikan hankkiminen on monelle opiskelijalle jokavuotinen stressinaiheuttaja, sillä jokainen haluaa löytää hyvän paikan, jossa kartuttaa ammattiosaamistaan. Mikä on hyvä harjoittelu? Mikä tekee harjoittelusta laadukasta? Harjoittelussa pitää saada tehdä työtehtäviä, jotka kehittävät aidosti omaa ammattiosaamista ja kykyä soveltaa opittuja tietoja ja taitoja työelämässä.

Jatka lukemista

0

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry vaatii opintoihin kuuluvan harjoittelun kehittämistä. SAMOK katsoo, että ammattikorkeakoulujen on valvottava harjoittelun tavoitteiden toteutumista nykyistä paremmin, sillä tällä hetkellä tavoitteet eivät näytä toteutuvan kovin hyvin.

Jatka lukemista

0

Vid en yrkeshögskola utgör arbetspraktik en stor del av våra studier. Oberoende om man studerar till sjukskötare, ingenjör eller tradenom är det praktiken där vi påriktigt lär oss, där vi ökar vår kompetens och där vi får pröva vårt teoretiska kunnande i verkligheten. Alla studerande skall ha rätt till en praktikplats av kvalitet, ordentlig handledning […]

Jatka lukemista

0

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry vaatii, että ammattikorkeakoulujen on pidettävä nykyistä paremmin huolta siitä, että harjoittelu vastaa sille asetettuihin tavoitteisiin. Harjoittelu on ammattikorkeakouluopintojen keskeinen osa ja opiskelijat kokevat sen tärkeäksi osaamisensa kannalta. Yli puolet opiskelijoista on kuitenkin sitä mieltä, että harjoittelu ei vastannut hyvin ammattikorkeakoulun tavoitteita.

Jatka lukemista

0

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry vaatii, että ammattikorkeakoulujen on tarjottava riittävästi tukea ja ohjausta kesäaikanasuoritetuille opinnoille. ”Ilman riittävää ohjausta ei harjoittelun tavoitteisiin välttämättä päästä. Opinnäytetyön ohjauksen puuttuessa voi opiskelija pahimmassa tapauksessa tehdä koko kesän turhaa työtä”, sanoo SAMOKin puheenjohtaja Saku Jokisalo.

Jatka lukemista

0

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry on huolissaan ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollosta harjoittelun aikana. SAMOK muistuttaa, että opiskelijalla on kansanterveyslain (66/1972) 3 luvun 14 §:n mukaan oikeus opiskelupaikkakuntansa kunnalliseen terveydenhuoltoon riippumatta siitä, mikä opiskelijan kotikunta on. Harjoittelupaikkakuntaa on pidettävä opiskelupaikkakuntaan verrattavana.

Jatka lukemista