0

Sivistysvaliokunta pyysi SAMOKilta lausuntoa liittyen hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi yliopistolain 8 §:n ja ammattikorkeakoululain 12 §:n muuttamisesta (HE 36/2016 vp). Esityksessä on kyse opiskelijavalinnan yhteydessä perittävästä hakumaksusta luopumisesta.

Jatka lukemista

0

SAMOK lausui 26.2.2016 luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi yliopistolain 8 § ja ammattikorkeakoululain 22 § muuttamisesta (hakumaksun poistaminen).

Jatka lukemista

0

SAMOK lausui luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta.

Jatka lukemista

0

Viime elokuussa valtiomme hallitus päätti rakennepoliittisen ohjelmansa toteutuksessa seuraavasti: “EU/ETA-alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoiksi hakeville asetetaan hakijan kannalta kohtuullinen hakemusmaksu, joka kattaa hakemusten käsittelykustannukset.
SAMOKin hallituksen jäsen Noora Nousiainen pohtii blogissan, millainen vaikutus hakemusmaksuilla voisi olla.

Jatka lukemista