0

"Jos esteettömyysjärjestelyjä on tarjolla pääsykokeessa, niiden on oltava saatavilla koko opintojen ajan. On kaikkien osapuolien kannalta menetys, jos opiskelija keskeyttää opintonsa esteettömyyden puutteiden tai siihen liittyvien väärien asenteiden vuoksi!" Esteettömyydestä bloggaa asiantuntijamme Vellu Taskila.

Jatka lukemista

1

SAMOK ei kannata uudenlaisten tutkintotyyppien luomista osaksi korkeakoulujärjestelmää, mikäli niille ei pystytä osoittamaan selkeää työelämätarvetta. SAMOK pitää vastuuttomana kokeilua, jossa opiskelijat otetaan opiskelemaan tutkintoa, jonka työelämätarpeesta ei ole mitään näyttöä.

Jatka lukemista

0

SAMOK on pääosin tyytyväinen ehdotukseen koulutuksellisen tasa-arvon strategiaksi. SAMOK pitää koulutuksellisen tasa-arvon edistämistä erittäin tärkeänä, koska sillä on keskeinen asema yhteiskunnan tasa-arvokehityksen kannalta. Onkin tärkeää, että strategian valmistuttua siinä oleville toimenpiteille varataan riittävät resurssit ja toimenpiteiden toteutumista ja vaikutuksia seurataan esimerkiksi säännöllisin välitarkasteluin. SAMOK on erityisen tyytyväinen siihen, että ehdotuksessa on monia toimenpiteitä sukupuolittuneiden käytänteiden ja asenteiden muuttamiseksi. Strategiassa on hyvää myös se, että asenteisiin pyrittäisiin vaikuttamaan jo varhaiskasvatuksesta alkaen.

Jatka lukemista

0

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti 5.10.2012 kuulemistilaisuuden liittyen koulutuksellisen tasa-arvon toimenpideohjelman laatimiseen. SAMOK oli yksi kuulemistilaisuuteen kutsutuista. Tässä on kirjallisena SAMOKin lausunto aiheesta.

Jatka lukemista

0

Jokavuotinen valintakoerumba on jälleen starttaamassa ammattikorkeakouluissa. Valintakoe on paikka osoittaa osaamisensa, taitonsa ja kykynsä kisassa opiskelupaikoista. Jokaisella tulisi olla mahdollisuus olla samalla lähtöviivalla kaikkien muiden hakijoiden kanssa. Onko tämä kuitenkaan aina todellisuus? Tavoitteen toteutumisessa on ongelmia etenkin niillä, jotka tarvitsevat valintaprosessinsa aikana jonkinlaisia erityisjärjestelyitä. Yhdenvertaisuuslain mukaan koulutuksen järjestäjän on tarvittaessa ryhdyttävä kohtuullisiin toimiin vammaisen henkilön […]

Jatka lukemista

0

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ja Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry vaativat esteettömiä pääsykokeita yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin. Korkeakouluilla tulee olla nykyistä selkeämmät toimintamallit ja tukikäytännöt, joiden avulla erityisjärjestelyjä tarvitseva hakija voi osallistua pääsykokeisiin tasavertaisesti muiden hakijoiden kanssa ja lunastaa osaamistaan vastaavan opiskelupaikan. Pääsykoetilojen tulee olla esteettömät, ja pääsykokeisiin osallistuville tulee tarjota heidän tarvitsemansa apuvälineet sekä huomioida osallistujien yksilölliset erityistarpeet. Lisäksi henkilökunnan koulutukseen tulee kiinnittää nykyistä enemmän huomiota ja toimintamalleista tulee tiedottaa hakijoille.

Jatka lukemista

0

Vammaiset ihmiset ovat heikommin koulutettuja kuin samanikäiset ihmiset keskimäärin. Se on yksi syy heidän syrjäytymiseensä. Liian monen lahjakkaan ja innokkaan vammaisen ihmisen korkeakouluopiskelu jää haaveeksi tai keskeytyy ihmisestä riippumattomien esteiden takia. Yleisimpiä esteitä ovat riittävien tukipalvelujen puute ja tilojen hankaluus. Esteetön opiskelu korkeakouluissa –hankkeen (ESOK) aikana on luotu suosituksia, joiden avulla korkeakoulut voivat edistää opetuksensa ja tilojensa esteettömyyttä. Hankkeen aikana korkeakoulujen esteettömyys on lisääntynyt merkittävästi.

Jatka lukemista

0

Esteettömyysopas (pdf) Tämä opas auttaa tekemään esteettömyystyötä ammattikorkeakoulussa ja opiskelijakunnassa järjestelmällisesti.

Jatka lukemista