0

SAMOK lausui eduskunnan sivistysvaliokunnalle 17.10. järjestetyssä kuulemisessa liittyen hallituksen esitykseen valtion talousarvioksi ensi vuodelle.

Lausunnon keskeiset huomiot liittyivät korkeakoulujen rahoitusleikkauksiin, opiskelijavalintojen kehittämiseen, liikunnan merkitykseen, opettajien osaamisen kehittämiseen ja opintotuen leikkaamiseen.

Jatka lukemista

0

Blogissa valotetaan SAMOKin keväällä toteuttaman kyselyn tuloksia digitalisaatiosta korkeakouluissa. Olisitko esimerkiksi arvannut, että digitalisaation luomia uusia mahdollisuuksia opetuksessa on alettu hyödyntää juuri sosiaali- ja terveysalalla?

Jatka lukemista

0

“Oppilaitosuudistuksissa fyysisen oppimisympäristön merkitys on jäänyt aivan liian vähälle huomiolle. Toimiva oppimisympäristö edistää terveyttä, hyvinvointia ja oppimista sekä mahdollistaa monipuolisten pedagogisten menetelmien käytön opetuksessa”, toteaa Opiskelijoiden liikuntaliiton puheenjohtaja Bennie Wardi.

Jatka lukemista

0

Kaikilla opiskelijoilla tulisi olla riittävät valmiudet käyttää korkeakoulujen järjestelmiä, valmiudet hahmottaa digitalisaation mahdollisuudet omalla koulutusalallaan ja kyky ottaa käyttöön uusia järjestelmiä valmistumisen jälkeen. Tutkimusten mukaan diginatiivia sukupolvea ei ole, mutta korkeakouluilla on mahdollisuus parantaa opiskelijoiden osaamista. Tähän mahdollisuuteen pitää vain tarttua!

Jatka lukemista