0

Tässä numerossa: SAMOK otti kantaa yhdessä muiden opiskelija- ja nuorisoasumisen järjestöjen kanssa: Opiskelija- ja nuorisoasunnoista ei saa leikata -
Tampere3 herättää ajatuksia - mikä on korkeakoulutuksen tulevaisuus? - Korkeakouluopiskelijoiden eduskuntavaalikampanja käynnistyi - #koulutuslupaus nousi päivän twiitatuimmaksi

Jatka lukemista

0

“Nuorten asunnottomuus on todellinen ongelma jo tällä hetkellä. Opiskelijat joutuvat joka syksy turvautumaan hätämajoitukseen, kun kaikille ei riitä omaa kotia. Nuorten yhteiskuntatakuukin jää siipirikoksi, jos asunnottomuus uhkaa. Miten tässä tilanteessa voidaan edes harkita opiskelija- ja nuorisoasuntojen rakentamisen tukemisen poistamista?” puheenjohtajat kysyvät tyrmistyneinä.

Jatka lukemista

0

Opiskelijatutkimuksen mukaan korkeakouluopiskelijan mediaanitulot vuonna 2013 olivat 900 euroa, joka on saman verran kuin mediaanimenot. Voidaan siis todella puhua pienituloisista. Lähes puolet opiskelijoiden tuloista menee asumiseen kun taas muulla väestöllä vuokra-asumisen asumiskustannukset ovat noin neljäsosa käytettävissä olevista tuloista.

Jatka lukemista

0

Toimiva korkeakoulukampus (pdf) Toimivan kampuksen tulee täyttää monta vaatimusta. Siellä huomioidaan muun muassa yhdenvertaisuus ja saavutettauus. Unelmakampus on yhteisö joka palvelee kaikkia jäseniään. Jokainen yhteisön jäsen viihtyy yhteisellä kampuksella. Unelmakampus tukee oppimista ja opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointia  

Jatka lukemista

0

Jokasyksyinen ongelma on jälleen käynnissä, kun opiskelijat aloittavat koulutiensä ja hakevat asuntoja opiskelupaikkakunnaltaan. Niissä kunnissa, joissa on toimiva opiskelija-asuntoja tarjoava yhteisö, paukkuvat yhteisön asuntohakujonot useissa tuhansissa. Kuitenkin samaan aikaan monilla, etenkin pienemmillä paikkakunnilla, erillisiä opiskelija-asuntoja ei ole ollenkaan. Akuutimpi ongelma on mielestäni kuitenkin opiskelijoiden väliaikainen majoitustarve. Mistä hankkia asunto lyhyeksi ajaksi, ennen kuin oma vuokrasopimus alkaa ja pääsee muuttamaan omaan kotiin?

Jatka lukemista

0

Suomessa asumisen kustannukset ovat korkeita. Tämä johtuu osaltaan ilmastostamme ja sen vaatimista rakentamisratkaisuista. Tutkimusten mukaan yli puolet ammattikorkeakouluopiskelijoiden käytettävissä olevista tuloista kuluu asumiskustannusten kattamiseen (mm. Opiskelijatutkimus 2010, OKM 2010: 18). Toisaalta myös opintorahan ja asumislisän koko ajan kasvava jälkeenjääneisyys vallitsevaan kustannustasoon nähden aiheuttaa sen että tuki kattaa yhtä vähemmän opiskelijoiden asumiskustannuksia. Tämä ongelma kärjistyy etenkin suurilla paikkakunnilla, joilla on usein keskimääräistä enemmän pulaa opiskelija- ja kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista. Myös energiaverotuksen nousun aiheuttama kustannusten kohoaminen heikentää opiskelijoiden toimeentuloa, sillä kustannustason nousua ei huomioida opintoetuuksien tasossa. Täten kohtuuhintaisilla opiskelija-asunnoilla onkin tärkeä merkitys päätoimisten opiskelijoiden opiskeluedellytysten turvaamisessa.

Jatka lukemista

0

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman ”korkeakoulujen kansainvälistymiseen liittyvät asumispalvelut” -työryhmän raportista SAMOK pitää raporttia ansiokkaana selvityksenä kansainvälisen opiskelija- ja tutkija-asumisen palvelumalleista. Työryhmän raportti on kokonaisuutena hyvin laadittu ja esitetyt toimenpiteet ovat kannatettavia. SAMOK esittää lausunnossaan joitakin huomioita, joita työryhmän esityksessä ei ole tuotu esiin. Voimakkaasti lisääntyneen korkeakoulujen kansainvälistymisen myötä on ilmaantunut erityyppisiä ongelmia opiskelijoiden ja […]

Jatka lukemista

0

Tänään julkaistun Opiskelijatutkimuksen 2010 mukaan yksin asuvalla mediaanikorkeakouluopiskelijalla on käytettävissään elämiseensä noin 13 euroa päivässä (401 euroa/kk) asumiskustannusten jälkeen.

Jatka lukemista

0

Opintotukijärjestelmä joka mahdollistaa täysipäiväisen opiskelun on Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry:n mielestä ehdottomasti
kannatettava ajatus. Tulevan opintotukijärjestelmän on oltava oikeudenmukainen, riittävän yksinkertainen ja sen pitää huomioida erityisryhmien, kuten esimerkiksi perheellisten opiskelijoiden asema. Opintotukijärjestelmää luotaessa täytyy muistaa, että asuminen on ylivoimaisesti eniten opiskelijan taloutta kuormittava tekijä. SAMOK muistuttaa myös, että toimivassa opintotukijärjestelmässä tuen taso on sidottu indeksiin.

Jatka lukemista