0

Sivistysvaliokunta pyysi SAMOKilta lausuntoa liittyen hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi yliopistolain 8 §:n ja ammattikorkeakoululain 12 §:n muuttamisesta (HE 36/2016 vp). Esityksessä on kyse opiskelijavalinnan yhteydessä perittävästä hakumaksusta luopumisesta.

Jatka lukemista

0

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyysi 23.9.2015 SAMOKilta lausuntoa Kätilökoulutukselle uusi suunta -selvityksestä.

Lausunnossa SAMOK toteaa kätilökoulutuksen ongelmaksi sen, että opiskelija saa kaksoistutkinnon. Lisäksi koulutus on alemmaksi korkeakoulututkinnoksi nykyisellään aivan liian pitkä, vain 30 opintopistettä lyhyempi kuin maisterin tutkinto yliopistossa.

SAMOK pitää tärkeänä, että kätilöillä on valmius työskennellä sairaanhoitajana ja kätilönä. Tämä parantaa työllistymismahdollisuuksia ja henkilön valmiuksia toimia kätilön tehtävässä.

On myös tärkeää, että koulutus järjestetään maksuttomana koulutuksena. Maksullisen erikoistumiskoulutuksen vaarana on se, että koulutusmäärät romahtavat vetovoiman heikkenemisen myötä. Hoitoalan palkkataso ei mahdollista 14 400 euron erikoistumiskoulutuksen maksamista.

SAMOK pitää vaihtoehtoja II ja V parhaina ratkaisuina kätilökoulutuksen rakenteeksi. Molempiin vaihtoehtoihin liittyy kuitenkin ongelmia, joista tarkemmin alapuolella.

Jatka lukemista

0

Ammattikorkeakoululaki eduskunnan käsittelyssä - SAMOK lausui opiskeluterveydenhuollon tulevaisuudesta - Opetus- ja kulttuuriministeriö esittää lukukausimaksuja ETA-alueen ulkoa tuleville opiskelijoille - SAMOKin liittokokouksen materiaalit julkaistiin

Jatka lukemista

0

SAMOK pitää ammattikorkeakoululain uudistamista tarpeellisena ja esitettyjä muutoksia pääosin kannatettavina. Erityisen tyytyväinen SAMOK on esitykseen ammattikorkeakouluosakeyhtiön hallituksen kokoonpanosta sekä opiskelijakuntaa koskevaan pykälään tehtyihin uudistuksiin.

Jatka lukemista

0

“Ammattikorkeakoululaki selkeyttää ammattikorkeakoulujen ja niiden opiskelijakuntien tehtäviä ja tekee niistä yhä enemmän yliopistoihin ja ylioppilaskuntiin rinnastettavia toimijoita. Siksi onkin tärkeää, että opiskelijoiden asemaa ja mahdollisuuksia vaikuttaa parannetaan. Automaatiojäsenyys mahdollistaa sen, että opiskelijakunnat voivat täysipainoisesti toimia opiskelijoiden edunvalvojina ja vahvistaa opiskelijakunnan riippumattomuutta korkeakoulun hallintoon nähden”, muistuttavat järjestöjen puheenjohtajat Toni Asikainen ja Piia Kuosmanen."

Jatka lukemista

0

Tässä numerossa: SAMOK toivoo opiskelijaliikkeen näkemysten huomioimista uudessa ammattikorkeakoululaissa Koulutus tarvitsee parempaa laatua ja innostusta - ei jatkuvia rakennemuutoksia 25-vuotiaan tutkimussäätiö Otuksen seminaarissa keskusteltiin opiskelijoiden kokemuksista opiskelusta ja työelämään siirtymisestä Henkilöstöuutisia SAMOKin toimistolta SAMOK toivoo opiskelijaliikkeen näkemysten huomioimista uudessa ammattikorkeakoululaissa Vuonna 2011 alkanut ammattikorkeakoulu-uudistus lähenee loppuaan. Vuoden alusta astui voimaan uusi rahoitusmalli, jonka tarkoituksena on […]

Jatka lukemista

0

Korkeakoulutuksen kehittämisessä painopiste tulisi olla koulutuksen laadussa ja oppimiseen innostamisessa - ei rakenteisiin liittyvissä uudistuksissa, vaatii SAMOK kannanotossaan. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen toimintaa tulee vastaisuudessakin säädellä erillisellä lainsäädännöllä. Ammattikorkeakoulujen Rehtorineuvosto Arene ry:n eilen esittämä yhtenäinen korkeakoululaki olisi uhka kahden vuosikymmenen aikana kasvaneelle vahvalle ammatilliselle korkeakoulutukselle.

Jatka lukemista

0

SAMOK pitää ammattikorkeakoululain uudistamista tarpeellisena ja esitettyjä muutoksia pääosin kannatettavina. Erityisen tyytyväinen SAMOK on esitykseen ammattikorkeakouluosakeyhtiön hallituksen kokoonpanosta sekä opiskelijakuntaa koskevaan pykälään tehtyihin uudistuksiin.

Jatka lukemista

0

SAMOK lausui suunnitelmasta perustaa projekti luomaan korkeakouluille yhteinen sähköinen opiskelijaksi-ilmoittautumispalvelu. SAMOK pitää suunnitelmaa hyvänä, se mm. helpottaa ilmoittautumista ja vähentää korkeakoulujen kustannuksia niihin liittyen. SAMOK pitää tärkeänä, että järjestelmän kautta voi kerätä myös ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien jäsenmaksuja ja YTHS-maksuja. SAMOK korostaa, että projektin ohjausryhmässä täytyy olla myös opiskelijaedustus.

Jatka lukemista

0

Tässä numerossa: • SAMOKin hallitukseen 2014 ennätysmäärä hakijoita • Opiskelijoiden Frankille uusi kumppani – KILROY vähemmistöosakkaaksi • Ammattikorkeakoulu-uudistuksen toisen vaiheen lakiluonnos tulossa lausuntokierrokselle • Talviuniversiadien hakuprosessi saa jatkua • Vuoroin vieraissa - koulutusvientikysymykset agendalla Tanskan ja Suomen Bologna-asiantuntijoiden tapaamisessa

Jatka lukemista

0

SAMOK näkee hyvänä, että talousarvioesityksessä on huomioitu YTHS-kokeilun jatkamiseen 2014 loppuun asti tarvittavat rahat. Nyt tarvitaan enää päätös YTHS:n laajentamisesta kaikkien ammattikorkeakouluopiskelijoiden käyttöön mahdollisimman pian. Laajentamiseen tulee varata rahat kehysriihessä 2014.

Jatka lukemista

0

Istuvan valtionhallituksen hallitusohjelmassa on päätetty ammattikorkeakoulujärjestelmän uudistamisesta. Kyse on suurimmasta uudistuksesta reformista, joka ammattikorkeakoulukentälle on tehty ammattikorkeakoulujen perustamisen jälkeen. Koko prosessi tehdään kahdessa vaiheessa, joista ensimmäisen päätökset astuvat voimaan 2014 alussa ja toisen 2015 alussa. Nyt on siis valmistelu toisen vaiheen osalta kuumimmillaan!

Jatka lukemista

0

Tässä numerossa: Valtakunnallisilla sote-päivillä pohdittiin tulevaisuuden hyvinvointikysymyksiä EU-parlamenttivaalit keskiössä Eurooppanuorten seminaarissa Ammattikorkeakoulu-uudistuksen 2. vaiheesta keskustelua opetusministerin kanssa Valtakunnallisilla sote-päivillä pohdittiin tulevaisuuden hyvinvointikysymyksiä SAMOK osallistui 600 muun osananottajan ohella Seinäjoella järjestetyille valtakunnallisille sosiaali- ja terveysturvan päiville 14–15.8.2013. Tapahtuman teemana oli ”Viisailla valinnoilla tulevaisuuteen”. Ohjelmassa käsiteltiin mm. talouden kestävyyttä ja kansalaisten hyvinvointia, kuntapäättäjien vastuuta hyvinvoinnista, ihmisten vaikuttamismahdollisuuksia […]

Jatka lukemista

0

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry vaatii perheellisille korkeakouluopiskelijoille yhdenvertaisia oikeuksia – riippumatta siitä, opiskelevatko he ammattikorkeakoulussa vai yliopistossa.

Jatka lukemista

0

Kesä jäi taakse ja loman virkistämänä on enemmän kuin innostavaa jatkaa töitä siitä, mihin alkukesästä jäätiin. Keväällä koko opiskelijaliike teki hartiavoimin töitä opintotuen, koulutuksen maksuttomuuden ja opiskelijoiden aseman edistämiseksi korkeakoulussa. Työ näiden parissa jatkuu toki edelleen, mutta syksyllä ajankohtaiseksi nousevat teemat määrittelevät sen, miten ja millä tavoitteilla ammattikorkeakoulutusta tässä maassa järjestetään. Näihin muutoksiin vaikuttaminen on […]

Jatka lukemista