0

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ja Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ovat tyrmistyneitä OKM:n aikeista lisätä ylioppilastutkinnon painoarvoa korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa. “Nyt esitetyt toimenpiteet tehtäisiin törkeästi amisten kustannuksella. Ne nopeuttaisivat lukiolaisten siirtymiä korkeakoulutukseen, mutta jättäisivät ammatillisesta koulutuksesta valmistuneet rannalle”, toteavat järjestöjen puheenjohtajat Khabbal ja Heinilä.

Jatka lukemista

0

“Ammattikorkeakoulut ovat vetovoimallaan osoittaneet olevansa tärkeä osa suomalaista koulutusjärjestelmää. Tämän vuoksi ammattikorkeakoulujen rahoituksen leikkausten pitäisi olla jo historiaa. Pelkäämme, että rahoituksen näin suuri väheneminen vaikuttaa koulutuksen laatuun heikentävästi”, puuskahtaa puheenjohtaja Heinilä.

Jatka lukemista

0

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry ja Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) pitävät kehysriihen tulosta opiskelijoille osin pettymyksenä, mutta myös huojentavia uutisia tuli. Järjestöt kiittävät valtioneuvostoa siitä, että vaikeina talousaikoina korkeakoulutuksen merkitystä hyvinvoinnin rakentajana ei unohdettu, ja leikkauksia tehtiin varsin maltillisesti. Opiskelijajärjestöt ottavat myös ilolla vastaan tiedon siitä, että opiskelija-asuntojen rakentamista tuetaan alentamalla omavastuukorkoa tämän ja ensi vuoden ajaksi.

Jatka lukemista

0

Alkuviikosta kehysriihi kokoaa ministerit yhteen miettimään, millä keinoin valtion talous saadaan nousuun. Yleinen ymmärrys on, että työ on tässä avainasemassa. Työllisyysastetta tulisi nostaa. Työuria tulisi pidentää alusta, keskeltä ja lopusta. Työssä tulisi jaksaa eläkeikään saakka terveenä ja hyvinvoivana. SAMOK ry ja SYL tarjoavat päättäjille toimivaa opiskeluterveydenhuoltoa yhtenä keinona työurien pidentämiseksi. Korkeakouluopiskelijoiden osalta tämä tarkoittaa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) laajentamista ammattikorkeakouluopiskelijoille ja tasa-arvoisen, laadukkaan opiskeluterveydenhuollon tarjoamista kaikille korkeakouluopiskelijoille.

Jatka lukemista

0

Valtakunnallisten opiskelijajärjestöjen edustajat kokoontuvat maanantaina 24.3. klo 7.30 Säätytalon eteen lähettämään opiskelijoiden terveiset kehysriiheen. Paikalla ovat Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI, Suomen Lukiolaisten Liitto (SLL), Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU, Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry ja Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) molempina kehysriihipäivinä.

Jatka lukemista

0

Korkeakoulutuksen kehittämisessä painopiste tulisi olla koulutuksen laadussa ja oppimiseen innostamisessa - ei rakenteisiin liittyvissä uudistuksissa, vaatii SAMOK kannanotossaan. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen toimintaa tulee vastaisuudessakin säädellä erillisellä lainsäädännöllä. Ammattikorkeakoulujen Rehtorineuvosto Arene ry:n eilen esittämä yhtenäinen korkeakoululaki olisi uhka kahden vuosikymmenen aikana kasvaneelle vahvalle ammatilliselle korkeakoulutukselle.

Jatka lukemista

0

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUO ja Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMMAKKO vaativat opiskelijaedustusta ammattikorkeakoulujen strategiseen liittoumahallitukseen. Turun ja Satakunnan ammattikorkeakoulut solmivat viime syksynä liittoumasopimuksen, jolla kehitetään kahden itsenäisen ammattikorkeakoulun strategista yhteistyötä.

Jatka lukemista

0

Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry odotti opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja ammattikorkeakouluilta toteutunutta voimakkaampaa yksiköiden ja päällekkäisten toimintojen karsimista toimilupakierroksella. Tämän vaalikauden aikana ammattikorkeakoulujen rahoituksesta leikataan noin 170 miljoonaa euroa. Nyt päätetyt toimet ovat SAMOKin näkemyksen mukaan riittämättömiä leikkauksiin nähden ja tämä voi vaarantaa koulutuksen laadun.

Jatka lukemista

0

Tässä numerossa: Toni Asikaisesta SAMOKin hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2014 Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari Oulussa 27.-28.11.2013 SAMOK osallistui Euroopan Students’ Unionin liittokokoukseen Puheenjohtaja Mikko Valtosen tervehdys vuoden päätteeksi  Säväys jää joulutauolle Toni Asikaisesta SAMOKin hallituksen puheenjohtaja vuonna 2014 18. varsinainen liittokokous pidettiin 22.-23.11.2013 Helsingissä Hotelli Haagassa. Paikalle saapui yli 160 kokousedustajaa ja tarkkailijaa. Liittokokouksessa valittiin […]

Jatka lukemista

0

 Tässä numerossa: Koulutusviennin visioryhmä julkaisi raporttinsa: “Suomi on koulutuksen supervalta” Seminaari korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistamisesta 28.10. Toimilupien uudistaminen puhututti ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivillä SAMOK avasi liittokokousta käsittelevän verkkosivun SAMOKin sisarliitto EÜL Virosta vieraili Helsingissä SAMOK kehittää viestintätoimintaansa kyselyn avulla Koulutusviennin visioryhmä julkaisi raporttinsa: “Suomi on koulutuksen supervalta” SAMOKin ja Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) asettama koulutusviennin visioryhmä […]

Jatka lukemista

1

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry kummeksuu opetus- ja kulttuuriministeriön suunnitelmia korkeakoulujen aloituspaikkojen lisäämisestä. Ammattikorkeakouluista on vähennetty tänä vuonna kaikkiaan 2030 aloituspaikkaa, joten tarvetta lisäykselle näin pikaisesti on vaikea ymmärtää.

Jatka lukemista

0

SAMOK pitää ammattikorkeakoulujen yksikköhintaan tehtäviä leikkauksia valitettavana. Ammattikorkeakouluille osoitetun rahoituksen kokonaismäärä laskee tällä hallituskaudella lähes viidenneksellä, kun huomioidaan sekä rahoitukseen tehdyt leikkaukset että opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusindeksin jäädytykset.

Jatka lukemista

0

Ammattikorkeakoulut ovat lähtökohtaisesti työelämälähtöisiä korkeakouluja, joten eikö olisi erittäin luontevaa pitää tiukemmin kiinni niistä työelämään siirtyneistä entisistä opiskelijoista, alumneista? Alumnit voisivat tuoda nimenomaan työelämän nykytilanteen vaatimuksia mukaan korkeakoulujen prosesseihin. Olisi luontevaa hyödyntää näitä omasta ammattikorkeakoulusta valmistuneita opiskelijoita esimerkiksi koulutuksen kehittämisessä ja sisältöjen tuottamisessa sekä koulutuksen hyötyjen tuomisessa näkyviin hakijoille ja opiskelijoille.

Jatka lukemista

0

Hallitus päätti budjettiriihen yhteydessä jo toisen kerran kuluvan vuoden aikana rakenteellisista uudistuksista opintotukeen. Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry. ja Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry. ovat ihmeissään opintotuen jatkuvasta pompottelusta. Lisäksi järjestöt kummeksuvat, mitä opintoaikoja säätelevän lainsäädännön kiristyksillä oikein haetaan. Onneksi myös hyviä päätöksiä tehtiin.

Jatka lukemista

0

Maamme hallitus kokoontuu tänään budjettiriiheen päättämään tulevan vuoden rahankäytöstä. Samalla on tarkoitus tehdä päätöksiä, joilla kurotaan umpeen kestävyysvajetta. Vastuunkantoa on vaadittu koko kansalta. Opiskelijajärjestöt tarjoavat rakenneuudistusta, jolla on kiistattomia vaikutuksia työurien pituuteen. Panostamalla opiskeluterveydenhuoltoon huolehditaan paitsi opiskelukyvystä ja siten nopeutetaan opintoja, myös varmistetaan tulevien vuosikymmenten työntekijöiden työkyky. Siirtämällä ammattikorkeakouluopiskelijat Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palvelujen piiriin varmistetaan kaikille korkeakouluopiskelijoille toimiva, kattava ja yhdenvertainen opiskeluterveydenhuolto

Jatka lukemista