0

Ammattikorkeakouluopiskelijoiden YTHS-mallin kokeilu on ollut käynnissä 2011 syksystä alkaen. STM:n koordinoiman kokeilun ohjausryhmän väliraportin mukaan tulokset kokeilusta osoittavat, että Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) soveltuu hyvin ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämistavaksi. Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto, johon YTHS erityisesti panostaa, säästää valtion kuluja tulevaisuudessa, jotka kalliimmista sosiaali- ja erityissairaanhoidon palveluista sekä työkyvyttömyyseläkkeistä koituisi.

Jatka lukemista

1

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry kummeksuu opetus- ja kulttuuriministeriön suunnitelmia korkeakoulujen aloituspaikkojen lisäämisestä. Ammattikorkeakouluista on vähennetty tänä vuonna kaikkiaan 2030 aloituspaikkaa, joten tarvetta lisäykselle näin pikaisesti on vaikea ymmärtää.

Jatka lukemista

0

Tässä numerossa:  • Maamme hallitukselta sekä hyviä että huonoja päätöksiä rakennepoliittisessa paketissa • SAMOK ja SYL tapasivat ministeri Risikon YTHS-asioissa • Valmistuneiden työllistettävyyteen liittyvä tapaaminen Brysselissä 27.-28.8. • Koulutusviennin visioryhmä ideoi koulutusviennin uusia avauksia Maamme hallitukselta sekä hyviä että huonoja päätöksiä rakennepoliittisessa paketissa Jokin aikaa sitten julki tullut hallituksen rakennepoliittinen kannanotto oli tärkeä Suomen tulevaisuudelle. […]

Jatka lukemista

0

Työryhmän muistion perusteella rakennusarkkitehtikoulutuksen uudelleen aloittamiselle on olemassa selkeä tarve ja koulutuksen suorittaneiden työllistymisnäkymät vaikuttavat hyviltä. SAMOK pitää rakennusarkkitehtien kouluttamisen aloittamista ammattikorkeakouluissa kannatettavana ja työryhmän muistiossa esitettyä 80-120 aloituspaikkaa vuodessa sopivana määränä.

Jatka lukemista

0

Viime vuonna suomalaisissa ammattikorkeakouluissa suoritettiin yhteensä 23 900 tutkintoa, selviää Tilastokeskuksen tuoreesta selvityksestä. Tutkinnon suorittaneista naisia oli viime vuosien tavoin yli puolet, 63 prosenttia.
SAMOKin koulutuspoliittisen asiantuntijan Veli-Matti Taskilan mukaan ylempien ammattikorkeakoulututkintojen määrä on jo samalla tasolla tohtorikoulutuksessa olevien kanssa.

Jatka lukemista

0

SAMOK pitää ammattikorkeakouluille asetettuja kehyskauden säästöjä kohtuuttomina. Opiskelijamäärän vähentäminen 2030:lla riittää kattamaan vain noin kolmasosan ammattikorkeakouluille vuodelle 2015 asetetuista säästöistä. SAMOKin mielestä ainoa keino laadukkaan ammattikorkeakoulutuksen turvaamiseksi on se, että opiskelijamäärää vähennetään jo päätettyä määrää enemmän huomioiden alakohtainen ja alueellinen koulutuksen kysyntä.

Jatka lukemista

0

SAMOK on erittäin pettynyt opetus- ja kulttuuriministeriön päätökseen leikata ammattikorkeakouluilta yhteensä vain 2030 aloituspaikkaa vuodesta 2013 alkaen. SAMOKin mielestä tämä määrä ei tuo riittävästi säästöjä. Näillä aloituspaikkaleikkauksilla ammattikorkeakoulujen rahoitus vähenee vuoteen 2015 mennessä laskennallisesti noin 45 miljoonaa euroa, kun OKM:n alkuperäinen esitys 2160 aloituspaikasta olisi tuonut säästöjä noin 13 miljoonaa euroa enemmän.

Jatka lukemista

1

Opetus- ja kulttuuriministeriö haluaa vähentää ammattikorkeakouluista vajaat 2200 aloituspaikkaa, mikä on ajanut useat opiskelijat mielenilmauksiin ja saanut henkilöstön tunteet kuumenemaan kahvipöytäkeskusteluissa. Aloituspaikkakeskusteluissa tuntuu vallitsevan välillä ajatus siitä, että korkeakoulutus on itseisarvoista. Ikäluokkamme kuitenkin pienenevät, ja tässä mielessä on loogista vähentää korkeakoulutuksesta aloituspaikkoja. On myös perusteltua kysyä, kuinka paljon Suomessa edes tarvitaan korkeasti koulutettuja? Suomalaisessa koulutusjärjestelmässä […]

Jatka lukemista

2

Media, rehtorit, kansanedustajat ja erinäiset etujärjestöt ovat ruotineet viime viikkoina opetus- ja kulttuuriministeriön esitystä ammattikorkeakouluverkoston uudistamisesta. Keskustelu on jymähtänyt mielipiteeseen siitä, että OKM:n esitys aloituspaikkojen vähentämisestä ei ole oikein ja että ammattikorkeakoulujen pitäisi itse saada ehdottaa, mistä ja kuinka paljon niiltä leikataan. Kun tarkastelee OKM:n ammattikorkeakouluille antamia palautteita useamman vuoden ajalta, voi huomata, että ammattikorkeakouluille on annettu mahdollisuus päättää itseään koskevista muutoksista jo useampaan otteeseen.

Jatka lukemista

0

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry on tyytyväinen opetus- ja kulttuuriministeriön ammattikorkeakouluille antamassaan palautteessa esittämiin aloituspaikkojen vähennyksiin. SAMOKin mielestä on kuitenkin tärkeää, että leikkauksia tehtäessä otetaan nykyistä paremmin huomioon ammattikorkeakoulujen alueellinen vaikutus, yksiköiden vetovoima, opintojen läpäisy ja opiskelijoiden työllistyminen. SAMOKin mielestä korkeakoulujen aloituspaikkoja pitäisi myös tarkastella kokonaisuutena, minkä takia leikkauksia olisi kohdistettava myös yliopistokoulutukseen.

Jatka lukemista

4

Opetus- ja kulttuuriministeriö antoi eilen (5.10.) palautteen ammattikorkeakouluille niiden toiminnasta sekä esitti aloituspaikkojen määrää vuodelle 2013. Aloituspaikkoja leikataan noin 8,9 prosenttia, eli 2160 kappaletta. Ammattikorkeakoulujen väliset erot ”leikkauksissa” vaihtelevat 38:n ja 2:n prosentin välillä. Palautteesta käy myös selkeästi ilmi, että ammattikorkeakouluja pyritään karsimaan nykyisestä 25:stä 20:een, ja että useita koulutusohjelmia ja kokonaisia koulutusaloja lakkautetaan ammattikorkeakouluista. […]

Jatka lukemista

0

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry tyrmää sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälän (kesk.) väitteen kansainvälisten opiskelijoiden liiallisesta määrästä. SAMOK ei myöskään allekirjoita ministeri Hyssälän väitettä kansainvälisten opiskelijoiden opiskelupaikkojen vähentämisestä.

Jatka lukemista