0

SAMOK och Finlands studentkårers förbund (FSF) kräver att regeringen i sin halvtidsöverläggning tryggar utkomsten för studerande med barn. Förbunden föreslår tillsammans med befolkningsförbundet Väestöliitto att regeringen återinför studiepenningens försörjartillägg.

Fortsätt Läsa

0

Psykisk ohälsa bland studerande ökat drastiskt visar den färska Högskolestuderandes hälsoundersökning. Upp till en tredjedel av studerandena lider av psykiska problem. Ekonomiska problem och studiebelastning är viktiga orsaker till det. SAMOK och FSF kräver breda satsningar på stödtjänster för studerande.

Fortsätt Läsa

0

SAMOK tackar regeringen för dess beslut att ge även yrkeshögskolestuderande tillgång till Studenternas hälsovårdsstiftelses (SHVS) tjänster!

Fortsätt Läsa

0

Enligt det beslut som regeringen fattade under budgetmanglingen kommer studerande att flyttas över till det allmänna bostadsbidraget. SAMOK oroar sig för vilka konsekvenser lagändringen får för de cirka 11 000 studerande med barn som nu lyfter studiestöd. Särskilt ensamstående föräldrar och familjer där båda föräldrarna studerar har det redan nu svårt ekonomiskt.

Fortsätt Läsa

0

Idag 31.5 publicerades rapporten från arbetsgruppen som utrett valfrihet och flerkanalsfinansiering inom reformen av social- och hälsovården sin rapport. I den konstateras att det för studerandehälsovårdens del är befogat att bevara (SHVS) som tjänsteproducent under det inledande skedet av vårdreformen. SAMOK och FSF gläder sig åt att rapporten tar hänsyn till studerandehälsovården.

Fortsätt Läsa

0

"Att bilda familj och få barn under studietiden innebär ofta en ekonomisk belastning som inte heller endast det nuvarande studiestödet kan täcka upp för. För studerande som har barn är det speciellt svårt att arbeta vid sidan av studierna, så alternativet är ofta att avbryta studierna”, konstaterar ordförande Heinilä.

Fortsätt Läsa

0

"Det är helt ohållbart att de största nedskärningarna på individnivå än en gång riktar sig mot den mest utsatta gruppen, mot studerande. Hur kan den lättaste politiska lösningen alltid vara att slå mot studerande som bär hela landets framtid på sina axlar?”, frågar ordförande Jemi Heinilä.

Fortsätt Läsa

0

”Vi har bara ett önskemål inför budgetförhandlingarna: återställ studerande ungas framtidstro!” Organisationerna har jour vid förhandlingarna om budgetramarna och en pop-up-restaurang ”Studentköket”. Beslutsfattarna får smaka på traditionella studentläckerheter kl. 7.30. Via jippot vill organisationerna påminna budgetförhandlarna om vilka konsekvenser nedskärningarna i studiestödet har för studerandenas redan tidigare ohållbart svaga ekonomi.

Fortsätt Läsa

0

Vi kräver att regeringen omgående fäster uppmärksamhet vid studerandenas hälsotillstånd, kvaliteten på hälsovårdstjänster samt tillgången till och resurseringen av tjänster. Beslutsfattarna måste i reformen av social- och hälsovården se till att det finns en fungerande helhet av lagstiftning för studerandehälsovården.

Fortsätt Läsa

0

SAMOK, OSKU, SAKKI ja Akava är oroliga för utbildningens kvalitet i den reform av yrkesutbildningen som regeringen planerar. Organisationerna betonar att det viktigaste målet vid reformer måste vara att bevara eller förbättra kvaliteten.

Fortsätt Läsa

0

"Det hjälper inte att ekonomiprofessorer upprepar mantrat att studielån är en bra investering – det är ett budskap som är svårt att svälja. Den här regeringen erbjuder unga väldigt lite framtidstro”, konstaterar SAMOKs ordförande Jemi Heinilä.

Fortsätt Läsa

0

Det finns ingen annan befolkningsgrupp vars inkomst regeringen kunde skära ned med 25 % och dessutom ha mage att säga att det ökar samhällelig rättvisa”, säger SAMOKs ordförande Jemi Heinilä.

Fortsätt Läsa

0

SAMOK anser att tidtabellen för återbetalning av studiestöd måste göras mer flexibel. "Vi kan förstå att staten kräver tillbaka extra stöd som betalats ut, men att staten bestraffar studerande med ockerräntor för att de arbetat och varit företagsamma känns oskäligt!”, säger SAMOKs ordförande Jemi Heinilä.

Fortsätt Läsa

0

Regeringen Sipilä föreslår obligatoriska terminsavgifter på minst 1 500 euro för studerande från utanför EU- och EES-området. SAMOK och FSF motsätter sig å det kraftigaste terminsavgifter och oroar sig för framtiden för högskolornas internationalisering.

Fortsätt Läsa

0

Inför studentantagningen är studentorganisationerna bekymrade över överflyttningarna mellan andra och tredje stadiet och mellan högskolor. Överflyttningen från gymnasier och andra stadiets yrkesutbildning till universitet och yrkeshögskolor samt mellan högskolor fungerar dåligt. Det gör det svårare att inleda studier och att få dem att löpa.

Fortsätt Läsa