0

Finlands studerandekårers förbund – SAMOK, Finlands studentkårers förbund (FSF) och Väestöliitto tackar regeringen för halvtidsöversynens beslut att återinföra studiestödets försörjartillägg. Försörjartillägget på 75 euro täcker inte helt de nedskärningar som regeringen gjorde i högskolestuderandes studiestöd, men är ett steg i rätt riktning för att beakta den speciella situation som studerande med barn är i.

Studiestödets försörjartillägg avskaffades på 90-talet i samband med den stora studiestödsreformen. Studentorganisationerna har sedan dess jobbat för att det ska återinföras. De försämringar i studiestödet som skett under åren har haft drabbat studentfamiljernas ekonomi värst. Studerande som har barn arbetar oftare än andra studerande under sin studietid och lyfter mer lån för att trygga sin försörjning.

”Det är fint att regeringen högt prioriterar studerande med barn i ett läge där det finns väldigt lite utrymme för flexibilitet i den offentliga ekonomin. Bland alla nedskärningar så underlättar försörjartillägget situationen för många studentfamiljer”, konstaterar förbunden.

Mer information:

Riina Lumme, FSF:s ordförandeja, riina.lumme@syl.fi, tfn 044 906 5007

Anni Koivisto, SAMOKs ordförande, anni.koivisto@samok.fi, tfn 050 389 1000

Eija Koivuranta, VD för Väestöliitto, eija.koivuranta@vaestoliitto.fi, tfn (09) 2280 5101

 
FSF, SAMOK och Väestöliitto lanserade i mars en gemensam kampanj för försörjartillägget. Under kampanjen publicerades flera sakkunnigtexter på temat.