Lausunnot

SAMOK lausuu pyydettäessä muun muasssa erilaisista lakiehdotuksista, työryhmien raporteista ja muista valmisteilla olevista asioista.

Vellu Taskila, 18.10.2016

SAMOK lausui eduskunnan sivistysvaliokunnalle 17.10. järjestetyssä kuulemisessa liittyen hallituksen esitykseen valtion talousarvioksi ensi vuodelle. Lausunnon keskeiset huomiot liittyivät korkeakoulujen rahoitusleikkauksiin, opiskelijavalintojen kehittämiseen, liikunnan merkitykseen, opettajien osaamisen kehittämiseen ja opintotuen leikkaamiseen.

Vellu Taskila, 19.8.2016

SAMOK lausui opetusministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle eräistä opetustoimen valtakunnallisista rekistereistä 19.8.2016. Lausunnossa pidimme rekisterien luomista hyvänä asiana, mutta nostimme huolenaiheiksi sen että luonnoksessa ei ole otettu huomioon tietojen avaamista yrityksille ja muille tahoille kuin viranomaisille sekä sen että onhan rekistereiden yhteydessä otettu huomioon tietoturva-asiat riittävissä määrin.

SAMOK, 28.4.2016

Lausuimme eduskunnan sivistysvaliokunnalle valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta 2017 - 2020. Koko lausunnon löydät liitteenä.