Kannanotot ja kommentit

SAMOK ottaa aktiivisesti kantaa opiskelijoiden etujen ajamiseksi sekä vaikuttaakseen valtakunnallisesti opiskelijoiden asemaan. SAMOKin kannanotot ja kommentit voi tilata sähköpostiinsa liittymällä tiedotuslistalle.

Henna Sihvonen, 11.8.2017

SAMOK, SYL, SAKKI ja SLL vaativat, että henkilöjunaliikenteen kilpailutuksen valmistelussa otetaan huomioon pienituloisten väestöryhmien, kuten opiskelijoiden, varusmiesten ja eläkeläisten, nykyinen erityisryhmä-asema junalippujen hinnoittelussa.

Henna Sihvonen, 21.4.2017

SAMOK ja SYL vaativat, että hallitus turvaa puolivälitarkastelussaan opiskelijalapsiperheiden toimeentulon. Järjestöt esittävät yhdessä Väestöliiton kanssa, että hallitus palauttaa opintorahaan huoltajakorotuksen. "Suomi on viimeinen pohjoismaa, jossa opiskelijoiden perheellisyyttä ei ole huomioitu opintotuessa. Kun tämän yhdistää Suomen väestökehitykseen, niin perusteet tilanteen parantamiselle todella ovat olemassa”, puuskahtaa Anni Koivisto.

Anni Suvisuo, 1.4.2017

Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry haluaa lisätä yhteisöllisyyttä työpaikoilla sekä poistaa työasujen valitsemisesta syntyvää stressiä. Ratkaisuna SAMOK ehdottaa, että kaikilla työpaikoilla otetaan käyttöön yhtenäiset toimistoasut.