Julkaisut

SAMOKin julkaisuja voi vapaasti ladata käyttöönsä. Ne ovat pdf-muodossa. Osa julkaisuista on saatavilla myös painettuna versiona. Voit tiedustella julkaisuja SAMOKin tiedottajalta.

SAMOK, 17.8.2016

Opas pohjautuu SAMOKin aiemmin julkaisemaan Opiskelijakuntien hallinto-oppaaseen. Uudistuneen ammattikorkeakoululain myötä opas on päivitetty ja se on ollut osa vuosien 2014-2015 opetus- ja kulttuuriministeriön hankerahalla toteutettua Opiskelijakunta 2.0 -projektia.

SAMOK, 13.6.2016

Visiopaperin keskeisiä teemoja ovat kansainvälistyminen, osaamisen ja tiedon välinen ristiveto, korkeakoulutukseen valmentautuminen sekä korkeakouluopetuksen sisällöt ja pedagogiikka, työelämäyhteyksiä unohtamatta.

Henna Sihvonen, 14.12.2015

Digitalisaatio tulee muokkaamaan työn tekemisen tapaa ja luomaan aivan uusia mahdollisuuksia aivan jokaisella alalla, joten sitä ei yksinkertaisesti voi sivuuttaa koulutuskeskustelussa. Tästä syystä SAMOK on luonut omat askelmerkkinsä koulutuksen digitalisaatioon.