Vaikutustyömme Euroopassa

SAMOK osallistuu aktiivisesti eurooppalaisten korkeakouluopiskelijoiden kattojärjestön European Students’ Union (ESU) toimintaan. On tärkeää, että SAMOKin näkökulmat sekä meille tärkeät asiat nostetaan esiin ja huomioidaan niin Euroopan tasolla kuin europpalaisen opiskelijaliikkeen parissa. ESU on kanavamme Eurooppaan ja toimii opiskelijoiden äänitorvena Euroopan komission sekä neuvoston suuntaan. Kansainvälisellä tasolla tuemme muita autonomisia ja edustuksellisia opiskelijaliittoja pyrkimyksissään demokratiaan kuuluvien perusoikeuksien saavuttamiseksi.

SAMOK tekee vaikutustyötä osallistumalla aktiivisesti ESU:n järjestämiin tapahtumiin, koulutuksiin sekä liittokokouksiin. Tämän lisäksi osa vaikutustyötä on linjapaperiden työstäminen sekä työnalla olevien  linjapapereiden kommentointi sekä keskustelu ja yhteistyö muiden jäsenliittojen kanssa.Pohjoismaista yhteistyötä tehdään myös Nordiskt ordförandemötessä (NOM), jossa keskustellaan ajankohtaisista opiskelijoita koskevista asioista Pohjoismaissa sekä Baltian maissa.

Student Advancement of Graduates Employability (SAGE)

SAMOK osallistui vuosien 2011-2014 European Students’ Unionin (ESU) koordinoimaan projektiin Students’ for the Advancement of Graduate Employability (SAGE). Projektin taustalla olivat talouskriisin kourissa painiva Eurooppa, voimakkaasti lisääntynyt nuorisotyöttömyys sekä toisaalta korkeakoulutuksen esiinmarssi EU-agendalla . Euroopan komission LLP-ohjelmasta rahoitettava kolmivuotinen projekti käsitteli nimensä mukaisesti korkeakouluista vastavalmistuneiden työllistymiskysymyksiä. ESUn lisäksi projektipartnereina olivat neljä kansallista opiskelijajärjestöä: CREUP Espanjasta, DSF Tanskasta, HÖOK Unkarista ja SAMOK Suomesta. Tämän lisäksi projektiin osallistuivat kaksi asiantuntijaorganisaatiota - Institut für Lern-Innovation (ILI) Saksasta sekä Executive Unit of the National Qualifications and Adult Training Council (EUNQATC) Romaniasta.

SAGEn tavoitteena oli kerätä tietoa mm. Euroopan korkeakoulureformien toimeenpanon vaikutuksista opiskelijoiden työllistymiseen ja työllistyvyyteen. Projektissa kerättiin tietoa paitsi kirjallisuuteen perustuvan tutkimuksen kautta, myös ESUn eri tapahtumien yhteydessä ns. konsultaatioseminaarein. Projektin tiimoilta järjestettiin myös vähintään neljä kansallista keskustelutilaisuutta partnerimaissa kevään 2013 aikana. Näiden yhteydessä järjestettiin myös opintomatkat, joiden aikana projektin tutkimustiimi tapasi opiskelijaedustajien lisäksi muita kansallisesti tärkeitä toimijoita ja sidosryhmien edustajia. Projektin tarkoituksena oli analysoida mm. koulutuspolitiikan ja vastavalmistuneiden työllistymisen ja työllistyvyyden yhtymäkohtia. Tarkoituksena oli myös tarkastella tulevia laajempia trendejä, jotka vaikuttavat vastavalmistuneiden työllistymiseen.

  • Bologna with Student Eyes (2012)
  • EU2020 Review (2013)
  • Survey on Graduate Employability (2013)
  • Graduate Employability Handbook (2014)

Lisätietoa SAGESta: http://www.esu-online.org/projects/current/sage/