Miten vaikutamme?

SAMOK ottaa kantaa ammattikorkeakouluopiskelijoita koskeviin ajankohtaisiin asioihin ja tiedottaa sidosryhmiä kannoistaan. Teemme edunvalvontatyötä erityisesti sosiaali- ja koulutuspoliittisissa sekä kansainvälisissä asioissa. SAMOK on aloitteellinen ja aktiivinen keskustelija, minkä lisäksi olemme mukana kehittämässä ammattikorkeakoulutusta ja vaikuttamassa yleisen opintososiaalisen järjestelmän kehittymiseen. Teemme pitkäjänteistä ja ennakoivaa työtä opiskelijoiden hyvinvoinnin, toimeentulon ja korkeakoulutuksen edistämiseksi. Vaikuttamisemme välineitä ovat kannanotot ja julkilausumat sekä erilaiset seminaarit ja työryhmät. Tuomme opiskelijavetoisessa työssämme aina korkeakouluopiskelijan äänen esille. Koulutamme vuosittain myös opiskelijakuntien edustajia tekemään edunvalvontatyötä omissa ammattikorkeakouluissaan sekä ammattikorkeakoulujen sijaintipaikkakunnilla.


Sidosryhmätyömme

SAMOK tekee yhteistyötä muiden opiskelija- ja nuorisojärjestöjen, puoluepoliittisten tahojen, työmarkkinajärjestöjen ja ministeriöiden kanssa. Valtionhallinnossa tärkein yhteistyötahomme on opetus- ja kulttuuriministeriö, mutta yhteistyötä tehdään myös esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.  Muita tärkeitä yhteistyötahoja ovat mm. Korkeakoulujen arviointineuvosto, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE, Kansaneläkelaitos ja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö. Koko Eurooppaa koskeviin opiskelijoiden asioihin vaikutamme kattojärjestömme European Students' Unionin (ESU) sekä pohjoismais-baltialaisen yhteistyöfoorumin Nordiskt ordförandemöten (NOM) kautta.