Arvomme

SAMOK huolehtii ammattikorkeakouluopiskelijoiden valtakunnallisesta edunvalvonnasta opiskelijakuntien asettamien tavoitteiden mukaisesti. SAMOKin palvelutoiminta tukee opiskelijakuntien edunvalvontatyötä.

Arvomme ovat:

SAMOK toimii suunnannäyttäjänä
Olemme edelläkävijä ammattikorkeakouluopiskelijoita koskevissa asioissa

SAMOK toimii opiskelijavetoisesti
Opiskelijat päättävät opiskelijoiden kannan opiskelijoita koskeviin asioihin

SAMOK keskustelee ennakkoluulottomasti
Olemme aloitteellinen ja aktiivinen keskustelija yhteiskunnassa

SAMOK on luotettava
Teemme pitkäjänteisesti töitä tärkeimmiksi kokemiemme asioiden eteen

SAMOK on kansainvälinen.
Huomioimme kansainvälisen ulottuvuuden kaikessa toiminnassamme