Näin toimimme

Vuosittain marraskuussa kokoontuva liittokokous päättää liitontoiminnasta ja suuntaviivoista sekä valitsee liiton hallituksen. Liittokokous on opiskelijoiden ja opiskelijakuntien ääni, sillä päätösvaltaa liittokokouksessa käyttävät opiskelijakuntien valitsemat edustajat. Jokainen opiskelijakunta voi lähettää liittokokoukseen yhden äänivaltaisen edustajan jokaista alkavaa viittäsataa jäsentään kohden.

Hallitus

Hallitus johtaa liiton toimintaa. Liiton hallitus koostuu liittokokouksen valitsemista opiskelijoista, jotka työskentelevät täysipäiväisesti opiskelijoiden edunvalvonnan ja liiton hyväksi. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä viisi hallituksen muuta jäsentä. Hallitus valitaan vuodeksi kerrallaan.

Työntekijät

Liiton palveluksessa työskentelee seitsemän henkilöä, jotka asiantuntijoina vastaavat asioiden valmistelusta liiton hallitukselle sekä huolehtivat hallituksen päätösten toteuttamisesta. Liiton pääsihteeri vastaa liiton hallinnosta ja taloudesta sekä asiantuntijoiden johtamisesta.

Toimisto

Liiton toimisto sijaitsee Helsingin Kampissa kävelymatkan päässä kaupungin keskeisistä kohteista. Toimisto on yhteinen yliopisto-opiskelijoiden edunvalvontajärjestö Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry:n, korkeakouluopiskelijoiden liikuntaedunvalvonnasta huolehtivan Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry:n (OLL) sekä Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus rs:n kanssa.