0

Opiskelijoiden mielenterveysongelmien määrä on lisääntynyt hälyttävästi, kertoo uunituore Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus. Jopa kolmannes opiskelijoista kärsii psyykkisistä ongelmista. Haasteet toimeentulon järjestämisessä sekä kuormitukset opiskelussa ovat keskeisiä syitä tähän. SAMOK ja SYL vaativat panostuksia opiskelijoiden tukipalveluihin laajalla rintamalla.

Jatka lukemista

0

SAMOK kiittää maan hallitusta linjauksesta laajentaa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palvelut myös ammattikorkeakouluopiskelijoille.

Jatka lukemista

0

ESU katsoo, että OKM:n ehdotuksella olisi kauaskantoisia seurauksia elinikäiselle oppimiselle ja pussinperien ehkäisemiselle. Esitys näyttäisi pyrkivän helpottamaan korkeakouluhin siirtymistä vain osalle nuorista ja tätä ESU ei voi hyväksyä.

Jatka lukemista

0

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ja Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ovat tyrmistyneitä OKM:n aikeista lisätä ylioppilastutkinnon painoarvoa korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa. “Nyt esitetyt toimenpiteet tehtäisiin törkeästi amisten kustannuksella. Ne nopeuttaisivat lukiolaisten siirtymiä korkeakoulutukseen, mutta jättäisivät ammatillisesta koulutuksesta valmistuneet rannalle”, toteavat järjestöjen puheenjohtajat Khabbal ja Heinilä.

Jatka lukemista

0

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry:n liittokokous peräänkuuluttaa julkilausumassaan avointa keskustelua duaalimallin tulevaisuudesta. Tällä hetkellä keskustelua käydään hyvin eri tavoittein julkisuudessa ja kulisseissa. Avointa ja rakentavaa keskustelua on mahdotonta käydä, ellei keskustelunaiheita sanota ääneen.

Jatka lukemista

0

Korkeakoululainsäädäntöä on valmisteltava avoimesti laajassa sidosryhmäyhteistyössä, ei suljettujen ovien takana, muistuttavat SAMOK, SYL, Akava ja Akavan opiskelijat yhteisessä vetoomuksessa opetus- ja kulttuuriministeriölle. Järjestöt nostavat esiin, että avoimuuden puute leimaa lainsäädäntömuutosten valmistelua korkeakoulujen yhteistyön tarpesiin.

Jatka lukemista

0

ETLAN raportin mukaan opintotukiuudistus kasvattaa opiskelijoilta saatavia verotuloja, mutta pienentää opiskelun jälkeen saatavia verotuloja. Koska opiskeluajat pitenevät ja opiskelija lähtökohtaisesti ansaitsee enemmän valmistuttuaan, uudistuksen yhteisvaikutus verotuloihin on negatiivinen. SAMOK toivoo, että hallitus ei sivuuttaisi asiantuntija-arvioita pikavoittojen toiveissa ja esittää opintolainaan 4 prosentin korkokattoa.

Jatka lukemista

0

SAMOK kannattaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon nimikkeeksi maisteri (AMK). Tutkinto tulee säilyttää ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhdistyessä. “Maisteri (AMK) -nimikettä on vastustettu heikoin perustein. Vastustajat tuntuvat pelkäävän muun muassa, että YAMK-tutkinnon voisi sekoittaa yliopistojen maisteritutkintoon. Voisi kuvitella, että oppilaitoksen nimi ja ehdotetun nimikkeen perässä oleva (AMK) antaisivat riittävät vihjeet siitä, että henkilö on valmistunut ammattikorkeakoulusta yliopiston sijaan”, hymähtää Jemi Heinilä.

Jatka lukemista

0

Opiskelijoita ollaan hallituksen budjettiriihessä tekemän päätöksen mukaan siirtämässä yleisen asumistuen piiriin. SAMOK on huolissaan lakimuutoksen vaikutuksesta noin 11 000 opintotukea saavan opiskelijan ja heidän lastensa asemasta lakimuutoksen yhdeydessä. Taloudellisia vaikeuksia on jo nyt erityisesti yksinhuoltajilla ja perheissä, joissa molemmat vanhemmat opiskelevat.

Jatka lukemista

0

Valtiovarainministeriö julkaisi 12.8. valtion talousarvioesityksensä vuodelle 2017. Budjettiesityksessä korkeakoulusektorille kohdistetaan 21 miljoonan euron säästö kilpailukykysopimuksen tuomien työnantajakustannusten alenemiseen vedoten. SAMOK ja SYL lähettävät terveisensä hallituksen budjettiriiheen: turvatkaa korkeakoulujen kilpailukyky ja perukaa VM:n kaavailemat säästöt!

Jatka lukemista

0

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valinnanvapautta ja monikanavarahoituksen yksinkertaistamista selvittävä työryhmä julkaisi loppuraporttinsa 31.5. Raportissa todetaan opiskeluterveydenhuollon osalta, että sote-uudistuksen alkuvaiheessa on tarkoituksenmukaista säilyttää YTHS palvelujen tuottajana. SAMOK ja SYL ovat iloisia siitä, että raportissa huomioidaan opiskeluterveydenhuolto.

Jatka lukemista

0

“Oppilaitosuudistuksissa fyysisen oppimisympäristön merkitys on jäänyt aivan liian vähälle huomiolle. Toimiva oppimisympäristö edistää terveyttä, hyvinvointia ja oppimista sekä mahdollistaa monipuolisten pedagogisten menetelmien käytön opetuksessa”, toteaa Opiskelijoiden liikuntaliiton puheenjohtaja Bennie Wardi.

Jatka lukemista

0

“Kv-opiskelijoiden työllisyyden edistämisestä on puhuttu vuosikausia ja kielitaidon merkitys on korkeakouluilla tiedossa. Miksi tieto ei näy opintojen tarjonnassa?”, Heinilä tivaa. Tänään julkaistun Jyväskylän yliopiston soveltavan kielentutkimuksen keskuksen selvityksen perusteella ammattikorkeakoulujen kansainvälisten opiskelijoiden kotimaisten kielten opetuksessa on rutkasti petrattavaa.

Jatka lukemista

0

"Perheen perustaminen ja lapsen saaminen opiskeluaikana merkitsee usein taloudellisia rasitteita, joita pelkkä opintotuki ei nykyäänkään pysty kattamaan. Työssäkäynti opintojen ohessa on perheelliselle erityisen hankalaa, joten vaihtoehdoksi voi helposti jäädä opintojen keskeyttäminen”, harmittelee puheenjohtaja Heinilä.

Jatka lukemista

0

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) julkaisi eilen raportin “Parempi tapa valita korkeakouluopiskelijat”. Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK pitää ehdotettua valintajärjestelmää yksipuolisena ja ehdottaa hakijoiden erilaiset taustat paremmin huomioivaa järjestelmää.

Jatka lukemista