1

Ministeri Sanni Grahn-Laasonen käynnisti alkuviikosta visiotyön, jossa määritellään korkeakoulutuksen ja tutkimuksen tavoitetila vuoteen 2030. Olisiko kuitenkin annettu työryhmän ensin tehdä työnsä, ennen kuin muutetaan korkeakoulujärjestelmää sääteleviä lakeja niin paljon kuin nyt ollaan muuttamassa?

Jatka lukemista

0

Keskustelu korkeakoulujen opiskelijavalinnoista käy kuumana OKM:n Valmiina valintoihin -raportin julkaisun jälkimainingeissa. Uusi opiskelijavalintajärjestelmä olisi todella eriarvoistava erityisesti ammatillisella taustalla tulevia hakijoita kohtaan. Blogissa hallituksen jäsen Tommi Kukkonen valottaa, miksi.

Jatka lukemista

0

"Jos osa asiantuntijan ammattitaitoa on kyky ja rohkeus puolustaa näkemystään, täytyy sekä asiantuntijoilta että työnantajalta edellyttää kypsyyttä ymmärtää, että kiihkeänkin keskustelun jälkeen töitä jatketaan päätösten mukaisesti hyvässä hengessä", kirjoittaa blogissamme Milla Halme.

Jatka lukemista

0

Nuorten asunnottomuus on ollut lievässä nousussa ja se on vielä näkymättömämpää kuin yli 25-vuotiaiden, sillä aina ei edes puhuta varsinaisesti asunnottomista vaan vanhakantaisesti kodittomista. Nuori asunnoton on yleisimmin henkilö, joka löytää kyllä väliaikaista majoitusta esimerkiksi kavereiden nurkista, mutta omaa, pysyvää kotia ei tahdo löytyä.

Jatka lukemista

0

Kunnon työn päivää vietetään tänään perjantaina 7.10. ja teemana on ilo. Vapaaehtoistyössä Nepalissa ollut asiantuntijamme Pauliina Savola vertailee työoloja Nepalin ja Suomen välillä ja muistuttaa, miten lopulta pienillä asioilla on suuri merkitys työyhteisössä.

Jatka lukemista

0

Blogissa valotetaan SAMOKin keväällä toteuttaman kyselyn tuloksia digitalisaatiosta korkeakouluissa. Olisitko esimerkiksi arvannut, että digitalisaation luomia uusia mahdollisuuksia opetuksessa on alettu hyödyntää juuri sosiaali- ja terveysalalla?

Jatka lukemista

0

Yksin oleminen ja yksinäisyys ovat kaksi eri asiaa. Yksinolo voi olla ihanaa luksusta pitkän ja kiireisen viikon jälkeen mutta yksinäisyyttä puolestaan on ikävä kokea. Blogissa tiedottajamme Henna haastaa opiskelijakunnat ja ainejärjestöt pohtimaan, kuinka kukaan ei jäisi tahtomattaan tänä lukuvuonna yksin.

Jatka lukemista

0

Parikymppisiä miehiä on koulutuksen tai työn ulkopuolella nyt 10 prosenttia enemmän kuin kymmenen vuotta sitten. Blogissa hallituksemme jäsen Jaakko kirjoittaa mm. ammatillisen koulutuksen ja terveyspalveluiden kehittämisestä, joilla nuorten syrjäytymiskierre saataisiin katkaistua.

Jatka lukemista

0

Hallituksemme jäsen Riina avaa blogissa ensi vuoden kuntavaaleja. Parhaiten kunnissa tehtäviin päätöksiin pääsee vaikuttamaan, kun istuu niissä pöydissä missä päätöksiä tehdään. Siksi on tärkeää kannustaa opiskelijoita paitsi äänestämään, myös lähtemään ehdolle kuntavaaleissa! Tulevaisuuden kuntapäättäjä pystyy edistämään opiskelijakunnan asiaa suoraan kunnassa, joten ehdolle tarvitaan ammattikorkeakoulutaustaisia tai esimerkiksi oman opiskelijakunnan hallituksen jäseniä.

Jatka lukemista

0

Juuri mitään ei tapahtuisi elleivät järjestöjen aktiiviset jäsenet käyttäisi omaa aikaansa yhteisten asioiden edistämiseen ja hyvän tekemiseen. Edunvalvontajohtajamme Milla kertoo kolme asiaa, joissa vapaaehtoisvoimin järjestetyssä TEDxOtaniemessä onnistuttiin erinomaisesti!

Jatka lukemista

0

Hallituksen tänään käynnistyneessä budjettiriihessä käsitellään huhtikuisen kehysriihen mukaisesti myös opiskelijoiden asumisen tukemisen siirtämistä yleiselle asumistuelle. Samassa esityksessä opintorahaa pienennettäisiin. Asiaa on valmisteltu useita kuukausia ilman työryhmään nimitettyä opiskelijaedustusta, vaikka asia vaikuttaa jokaisen opintotukea nostavan opiskelijan toimeentuloon. Suurin huoleni on, että budjettiriihessä siirto toteutetaan halvimmalla tavalla, jolloin opintotuki lasketaan yleisen asumistuen harkinnassa asumistuloksi ja tuki säilyy […]

Jatka lukemista

0

"Mielestäni jokaisella tulisi olla oikeus rakentaa juuri sellaiset opinnot, jotka tukevat parhaiten omaa mielenkiintoa ja kehittymistä uniikiksi ammattilaiseksi. Koska opinnot ammattikorkeassa suunnitellaan aina tietyn mallin mukaan, on opiskelija-aktiivitoiminta se, mikä erottaa jyvät akanoista", Tommi Halkosaari kirjoittaa blogissamme valmistumisensa jälkeen.

Jatka lukemista

0

Hallituksemme jäsen Jaakko Lehtonen kirjoittaa blogissa olevansa äsmälleen samaa mieltä ministerin kanssa valintakokeen uudistamisen tarpeesta. "Nykyiset monella alalla käytössä olevat ulkolukua vaativat kokeet ovat 1900-luvulta, eivätkä sovellu digitalisaation valtaamaan maailmaan. Tiedon omaksuminen digitalisaation myötä on merkittävästi muuttunut. Jo valintakokeissa digitaalisen tiedonhaun voisi ottaa osaksi sähköistä valintakoetta suoritettaessa."

Jatka lukemista

0

Asiantuntijamme Vellu Taskila kirjoittaa opinnollistamisesta ja uraseurannasta sekä siitä mitä ne tarkoittavat uraohjauksen kannalta.

Jatka lukemista

0

Blogissa asiantuntijamme Anni Vesa pohtii koulutusviennin tilannetta. "Suomessa osa koulutusvientiin liittyvistä vaikeuksista selittyy pitkälti sillä, että korkeakouluja patistetaan koulutusviennin tekemiseen vaikka halua ei kaikilta löydy. Tekijöiksi korkeakoulussa joutuvat usein ne henkilöt, joilta ei välttämättä löydy tehtävän hoitamiseen riittävää osaamista tai edes motivaatiota. Lienee sanomattakin selvää, että epämotivoituneen korkeakoulun sisällä epämotivoitunut työntekijä saa tuskin myyntimenestyksiä aikaan?

Jatka lukemista