0

Kunnon työn päivää vietetään tänään perjantaina 7.10. ja teemana on ilo. Vapaaehtoistyössä Nepalissa ollut asiantuntijamme Pauliina Savola vertailee työoloja Nepalin ja Suomen välillä ja muistuttaa, miten lopulta pienillä asioilla on suuri merkitys työyhteisössä.

Jatka lukemista

0

Asiantuntijamme Pauliina Savola kirjoittaa mietteitä, joita kumpusi luovutettaessa opetusministerille toimenpide-ehdotuksia maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi. Kyse on pitkälti myös asennemuutoksesta!

Jatka lukemista

0

Kansainväliseen opiskelijoiden päivään sopii erinomaisesti, että tänään keskusteltiin yhdestä opiskelijaliikkeen perustavanlaatuisesta arvosta, oikeudesta koulutukseen. SAMOK osallistui tänään sivistysvaliokunnan asiantuntijakuulemiseen hallituksen esityksestä 77/2015, joka ehdottaa asetettavaksi lukukausimaksut EU/ETA-alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille.

Jatka lukemista

0

What struck me about Nepal is the faith in the value of education not only as a tool for building a better future for the individual but also for the betterment of the whole nation.

Jatka lukemista

0

Selvityksen ensiaskeleet on otettu, ja ne näyttävät olevan samansuuntaisia kuin muuallakin: maksuton koulutus on kansantaloudellisesti kannattavaa! Järkevintä olisikin antaa tutkijoiden tehdä työnsä rauhassa, ja viedä nyt aloitettu selvitys loppuun. Vetoammekin: tehkää älykästä, tutkimukseen perustuvaa politiikkaa! Ei tuhota suomalaisen korkeakoulutuksen ydintä eli tasa-arvoista koulutusta.

Jatka lukemista

0

SAMOK pitää hyvänä muutosten yleisiä tavoitteita edistää erityisesti kansainvälisten opiskelijoiden mahdollisuuksia työllistyä valmistumisensa jälkeen Suomeen sekä helpottaa oleskeluluvan hakemista niille, joille Suomen edustusto on pitkän ja hankalan, joskus jopa mahdottoman matkan päässä.

Jatka lukemista

0

Koulutusvientikeskustelua ja koulutusviennin käsitteen ympärillä tehtävää politiikkaa vaivaa tietty aneemisuus ja kapeakatseisuus. Koko keskustelu näyttää tyrehtyvän kysymykseen siitä, tulisiko maassamme sallia lukukausimaksujen periminen EU:n ulkopuolelta kotoisin olevilta opiskelijoilta. Ajatus lukukausimaksuista naamioidaan käyttämällä kiertoilmaisua “koulutusviennin esteiden purkaminen”.

Jatka lukemista

0

Valtiovarainministeriö julkaisi perjantaina 31.5. julkisen talouden kestävyyttä ja rakenneuudistuksia käsittelevän raportin. Talouspolitiikan strategia 2013 -raportissa ministeriö tarjoaa helteistä huolimatta jäätävää kyytiä maamme nuorelle sukupolvelle.
“Tämä vaikuttaa taas yhdeltä paperilta, jolla pyritään pyörtämään juuri tehdyt päätökset ja sitoutuminen hallitusohjelmaan. Esimerkiksi opintotuen osalta päätöksiä tehtiin viimeksi vain pari kuukautta sitten”, puheenjohtajat Marina Lampinen (SYL) ja Mikko Valtonen (SAMOK) muistuttavat.

Jatka lukemista

0

SAMOK lähetti 27.2.2013 tanskalaisen sisarjärjestönsä DSF:n pyynnöstä avoimen kirjeen tanskalaisille kansanedustajille. Tukikirjeessä ilmaistaan huoli suunnitelluista muutoksista Tanskan opintotukijärjestelmään, jotka toteutuessaan mm. lyhentäisivät opintotukikuukausien määrää niiden opiskelijoiden osalta, jotka ovat pitäneet yli kaksi vuotta taukoa toisen ja kolmannen asteen opintojen välillä. Englanniksi lähetetty kirje alla: Dear Member of the National Parliament of Denmark, We, Union of […]

Jatka lukemista

0

SAMOK katsoo, että opiskelijoiden liikkuvuutta voidaan edistää ennen kaikkea kasvattamalla taloudellista tukea. On varsin epätodennäköistä, että Euroopan komission kaavailema lainamalli olisi opiskelijan näkökulmasta houkutteleva rahoitusvaihtoehto. Olisi järkevämpää, että maisterivaiheen lainatakuujärjestelmään suunnitellut rahat käytetään apurahajärjestelmien vahvistamiseen tai luomiseen. Rahoitusohjelma tukee erityisesti yksilöiden liikkuvuutta. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää sosiaaliseen ulottuvuuteen ja liikkuvuusmahdollisuuksien laajentamiseen aiemmin aliedustetuille ryhmille.

Jatka lukemista

0

Puolivuosittain järjestettävä European Students’ Unionin (ESU) liittokokous 10.-12.11.2011 ja sitä edeltävä kaksipäiväinen seminaari keräsivät yhteensä 150 opiskelijaedustajaa Sofiaan Bulgariaan. Seminaarin aiheena oli tällä kertaa Bolognan prosessin sosiaalinen ulottuvuus sekä aliedustettujen ryhmien pääsy korkeakoulutukseen. Seminaaria ja liittokokousta isännöineet Bulgarian opiskelijaliitot UBS ja NASC järjestivät liittokokousosanottajille myös mahdollisuuden vierailla Sofian romaniyhteisössä Fakultetossa ja keskustella paikallisten romanitaustaisten korkeakouluopiskelijoiden kanssa koulutukseen pääsyyn liittyvistä kysymyksistä.

Jatka lukemista

0

SAMOKin, SYLin ja SLL:n yhteinen mielipidekirjoitus, joka julkaistiin Helsingin Sanomissa la 2.4.2011. Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi viime viikolla 24.3. tilastokeskuksen tekemän tutkimuksen nuorten syrjäytymisestä (HS 25.3.). Tutkimuksen mukaan kymmenet tuhannet nuoret jäävät peruskoulun jälkeen sekä koulutuksen että työelämän ulkopuolelle. Vieraskielisten nuorten asemaan oli kiinnitetty erityistä huomiota. Maahanmuuttajanuorten riski syrjäytyä on lähes kuusinkertainen muihin suomalaisnuoriin verrattuna. […]

Jatka lukemista