0

Viime viikolla Puolassa järjestetyssä liittokokouksessaan European Students’ Union (ESU) otti kantaa Suomen opetus- ja kulttuuriministeriön suunnitelmiin, jossa ammatillisen tutkinnon suorittaneilta vaadittaisiin myös 1-3 ylioppilastutkinnon suorittamista, ennen kuin pääsy yliopisto-opintoihin olisi mahdollista.

Esitys liittyy hallituksen tavoitteeseen nopeuttaa uusien ylioppilaiden korkeakoulutukseen siirtymistä. Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK otti kantaa samaiseen asiaan perjantaina 2.12.2016 yhdessä Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKIn kanssa.

ESU katsoo, että OKM:n ehdotuksella olisi kauaskantoisia seurauksia elinikäiselle oppimiselle ja pussinperien ehkäisemiselle. Esitys näyttäisi pyrkivän helpottamaan korkeakouluhin siirtymistä vain osalle nuorista ja tätä ESU ei voi hyväksyä.

Erityisen huolestuttavana ESU pitää esityksen seurauksia korkeakoulujen opiskelijayhteisön monimuotoisuudelle sekä maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden korkeakoulutukseen pääsylle. Tie toiselta asteelta yliopistoon on jo nyt helpompi todennäköisempi korkeasti koulutettujen lapsille.

Samoin vaikkapa maahanmuuttaneiden ja toisen polven maahanmuuttajien osuus ammatillisessa koulutuksessa on suhteellisesti korkeampi kuin muissa koulumuodoissa. Lisäksi maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden määrä suomalaisissa korkeakouluissa on merkittävästi alhaisempi kuin heidän osuutensa väestöstä ja eurooppalaisella tasolla matala.

ESUn mielestä koulutusjärjestelmien on mahdollistettava eteneminen korkeakoulutukseen niin, etteivät perus- tai toisen asteen koulutuksessa tehdyt valinnat ole esteenä tai hidasteena. Korkeakouluissa opiskelevien kirjon tulee vastata yhteiskunnan moninaisuutta. Korkeakouluissa opiskelevien taustojen moninaisuus on arvo itsessään!

ESU vaatiikin opetusministeri Grahn-Laasosta puolustamaan elinikäistä oppimista, ennaltaehkäisemään pussinperiä sekä edistämään sosiaalista liikkuvuutta tavalla, joka kohtelee opiskelijoita yhdenvertaisesti.

ESUn alkuperäinen julkilausuma:
BM71 Resolution – European Students call on the Finnish Minister of Education to uphold access to higher education to all students on an equal basis

 

Lisätietoja ESUn liittokokouksesta sekä julkilausumasta:
Sonja Raitamäki, SAMOKin varapuheenjohtaja, p. 050 389 1001, sonja.raitamaki@samok.fi
Pauliina Savola, SAMOKin kansainvälisten asioiden asiantuntija, p. 050 389 1012, pauliina.savola@samok.fi
Anni Vesa, SAMOKin koulutuspoliittinen asiantuntija, p. 050 389 1014, anni.vesa@samok.fi