0

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry:n liittokokous peräänkuuluttaa avointa keskustelua duaalimallin tulevaisuudesta. Tällä hetkellä keskustelua käydään hyvin eri tavoittein julkisuudessa ja kulisseissa. Avointa ja rakentavaa keskustelua on mahdotonta käydä, ellei keskustelunaiheita sanota ääneen.

“On erittäin huolestuttavaa, että keskustelu ei keskity nyt suuriin kysymyksiin vaan hallintohimmeleihin. Iso kuva tässä kaikessa kuitenkin viittaa siihen, että duaalimallin tulevaisuus sekä rakenteiden, osaamisen ja tutkintojen osalta on nyt kuumin peruna. Tästä tulisi käydä avointa keskustelua”, toteaa puheenjohtaja Jemi Heinilä.

Rakenteellista kehittämistä on julkilausutusti haluttu tehdä duaalimalliin pohjaten. Kuitenkin tällä hetkellä käynnissä olevien lainsäädäntöhankkeiden puitteissa duaalimallin rajoja venytetään tavoilla, jotka johtavat uudenlaisiin korkeakoulutuksen järjestämistapoihin. Hallitsematon rakenteisiin ja osaamisperustaan kohdistuva korkeakoulutuksen muovaaminen voi pahimmillaan sekavoittaa entisestään suomalaista korkeakoulukenttää.

SAMOK pitää osaamiseen keskittynyttä korkeakoulujen yhteistyötä erittäin kannatettavana. Kokonaisohjaus korkeakoulutuksesta valtakunnallisesti kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriölle. Keskustelua liittyen erittäin merkittäviin korkeakoulupoliittisiin kysymyksiin kuten duaalimallin tulevaisuuteen, tulisi käydä avoimesti. Korkeakoulukenttää rajusti muokkaavat osakekaupat sekä opetusyhteistyöt eivät voi perustua yksittäisiin ideoihin vaan kaiken toiminnan tulisi olla kokonaisuutta hallitusti uudistavaa korkeakoulukentän rakenteiden ja toimintatapojen muokkaamista.

“Suomen korkeakoulupolitiikan suurten murrosten ei voida antaa tapahtua ilman selkeää ja jaettua yhteistä päämäärää. Puheet yhtäaikaisesta nykyisten erityisyyksien kunnioittamisesta sekä konserneista ja osakekaupoista eivät luo uskoa korkeakoulupolitiikan kirkkaaseen tulevaisuuteen”, pohtii SAMOKin tuleva, vuoden 2017 puheenjohtaja Anni Koivisto.

SAMOK vaatii korkeakoulukentän rakenteelliseen uudistamiseen tuumaustaukoa ja yhteisten päämäärien selkeyttämistä sekä avointa keskustelua. Yhteiset päämäärät tulisi rakentaa opetus- ja kulttuuriministeriön, korkeakoulujen, opiskelijoiden ja muiden sidosryhmien sekä poliittisten ryhmien yhteistyönä. Tavoitteena tulisi olla pitkän tähtäimen jaettu näkemys korkeakoulujärjestelmän sekä korkeakouluopetuksen tavoitteista ja toteutusmuodoista sekä paikallisella että kansallisella tasolla.

Lisätietoja:
puheenjohtaja Jemi Heinilä, jemi.heinila@samok.fi, p. 050 389 1000
koulutuspoliittinen asiantuntija Anni Vesa, anni.vesa@samok.fi, p. 050 389 1014