0

Korkeakoululainsäädäntöä on valmisteltava avoimesti laajassa sidosryhmäyhteistyössä, ei suljettujen ovien takana, muistuttavat Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK, Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL), Akava ja Akavan opiskelijat yhteisessä vetoomuksessa opetus- ja kulttuuriministeriölle. Järjestöt nostavat esiin, että avoimuuden puute leimaa lainsäädäntömuutosten valmistelua korkeakoulujen yhteistyön tarpeisiin.

Vetoomus opetus- ja kulttuuriministeriölle
Korkeakoulujärjestelmän kehittäminen vaatii kansallista ja avointa keskustelua

Opetus- ja kulttuuriministeriön alainen työryhmä on valmistellut lähes vuoden ajan lainsäädäntömuutoksia, jotta kolme Tampereella toimivaa korkeakoulua voisivat muodostaa yhden korkeakoulukonsernin. Työ etenee ilman avoimuutta ja julkista keskustelua. Samalla tyylillä on valmistelu lainsäädäntömuutoksia muidenkin korkeakoulujen yhteistyön tarpeisiin.

Me allekirjoittaneet pidämme tätä erittäin suurena ongelmana, koska ammattikorkeakoulu- ja yliopistolain muutokset luovat suuntaviivoja tulevalle kehitykselle kaikille korkeakouluille. Yhden tai muutaman alueen korkeakouluvisiot luovat näin reunaehtoja kaikkien korkeakoulujen kehittämiseen tulevaisuudessa. Valmisteltavat muutokset muuttavat tosiasiallisesti - hallitusohjelman vastaisesti - nykyistä kahden korkeakoulun varaan rakennettua korkeakoulurakennetta. Tämä vetoomus ei ole Tampereen tai muidenkaan alueiden yhteistyöhankkeita vastaan vaan vaatimus avoimesta valmistelusta ja kansallisesta koulutuspolitiikasta.

Tällainen suljettujen ovien takana tapahtuva valmistelu ei ole kestävää korkeakoulupolitiikkaa. Korkeakoululainsäädäntöä on valmisteltava avoimesti laajassa sidosryhmäyhteistyössä.

Akava
Akavan opiskelijat
Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK
Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL)

Lisätietoja:
Koulutuspolitiikan asiantuntija Anni Vesa, SAMOK, puh. 050 389 1014
Koulutuspoliittinen sihteeri Tapio Heiskari, SYL, puh. 041 515 2231
Asiantuntija Ida Mielityinen, Akava, puh. 050 594 0731
Puheenjohtaja Henna Hirvonen, Akavan opiskelijat, puh. 040 768 1365