0

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA:n maanantaina 10.10. julkaiseman raportin mukaan hallituksen budjettiriihen yhteydessä päättämä opintotukiuudistus pidentää opiskeluaikoja noin kolmella kuukaudella. Opiskelijoiden arvioidaan olevan haluttomia ottamaan nykyistä enemmän lainaa opintojensa rahoittamiseksi. Tämän takia opintorahan pieneneminen voi johtaa opiskelijoiden lisääntyneeseen työssäkäyntiin, mikä puolestaan pitkittää opintoja.

SAMOK esittää opintolainaan 4 prosentin korkokattoa. Raportin mukaan opiskeluaikoihin liittyvät vaikutukset riippuvat olennaisesti siitä, miten opiskelijat suhtautuvat opintolainan nostamiseen. Lainaan liittyvien riskien minimointi lisää lainannostohalukkuutta. Helpoimmin toteutettavissa oleva opintolainan riskien tasausmekanismi olisi opintolainojen suojaaminen korkojen nousun riskiltä. Järjestely olisi toteutettavissa säätämällä opintolainoihin opiskelijan maksamaa osaa korosta koskeva kiinteä korkokatto ja maksamalla sen kustannukset suoraan pankeille. Korkokaton odotetut kustannukset olisivat nykyisellä korkotasolla olemattoman pieniä, mutta korkojen nousu voisi korkotuen kustannuksia kasvattaa merkittävästi. Kuitenkin tällaisessa tilanteessa julkisen sektorin rahoitusasema on tyypillisesti vahva. Korkokattoa esitettiin myös helmikuussa jätetyssä opintotuen selvitysmiehen raportissa.

Opintotukiuudistuksesta pienennetään opintorahaa, leikataan opintotukikuukausien enimmäismäärää sekä lisätään opintolainan valtiontakausta muuttaen opintotukea entistä lainapainotteisemmaksi. Uudistuksen taustalla on valtiontalouden säästöt, tavoitteena pienentää opintotukimenoja 122 miljoonaa euroa vuodessa.

ETLAN raportin mukaan opintotukiuudistus kasvattaa opiskelijoilta saatavia verotuloja, mutta pienentää opiskelun jälkeen saatavia verotuloja. Koska opiskeluajat pitenevät ja opiskelija lähtökohtaisesti ansaitsee enemmän valmistuttuaan, uudistuksen yhteisvaikutus verotuloihin on negatiivinen. SAMOK toivoo, että hallitus ei sivuuttaisi asiantuntija-arvioita pikavoittojen toiveissa.

Lisätietoja:
Jemi Heinilä, puheenjohtaja, p. 050 389 1000, jemi.heinila@samok.fi
Antti Hallia, asiantuntija, p. 050 389 1011, antti.hallia@samok.fi