0

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry esittää ja Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK kannattaa humanististen tieteiden kandidaatti Jari Järvenpäätä Suomen nuorisoyhteistyö - Allianssin varapuheenjohtajaksi seuraavalle toimikaudelle.

Järvenpää opiskelee historiaa Tampereella ja työskentelee media-alalla. Hän on aiemmin toiminut mm. Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan puheenjohtajana ja Suomen ylioppilaskuntien liiton puheenjohtajana. Tällä hetkellä Järvenpää on aktiivinen Allianssin hallituksen varajäsen.

“Nuoriin kohdistuvassa politiikassa on käännettävä uusi lehti. Emme voi mitata nuoren sukupolven tulevaisuuden hyvinvointia vain valtionvelan näkökulmasta. Tarvitaan aitoa tulevaisuuspolitiikkaa, jonka ytimessä on nuorten ja tulevien sukupolvien kestävä ja turvattu hyvinvointi. Tämä on koko Suomen tulevaisuuden etu. Uskomme, että Jari pystyy tarttumaan tähän haasteeseen täysillä”, kannustavat järjestöjen puheenjohtajat Heikki Koponen ja Jemi Heinilä.

“Allianssi on hyvin verkottunut nuorten edunvalvoja ja merkittävä tekijä suomalaisessa yhteiskunnassa. Haluan tulevaisuudessa nähdä, että se yhä tehokkaammin, ketterämmin ja uusin keinoin kehittää jäsenjärjestöjen kanssa edunvalvontaa, jonka tavoitteena on nuorten parempi hyvinvointi. Allianssi voi esimerkiksi tuottaa sukupolvivaikutusten mittareita edunvalvonnan ja yhteiskunnallisen päätöksenteon tukemiseksi", linjaa Järvenpää.

Allianssin valitsee varapuheenjohtajan syyskokouksessaan 17.11.2016.
Lisätietoja:
Puheenjohtaja Jemi Heinilä, Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK, p. 050 389 1000, jemi.heinila@samok.fi
Puheenjohtaja Heikki Koponen (Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL), p. 044 906 5007, etunimi.sukunimi@syl.fi