0

Toteutimme keväällä kyselyn* selvittääksemme korkeakoulujen digitalisaation nykytilaa ja mihin suuntaan korkeakoulut ovat sen suhteen kehittymässä. BLOGI Digitaidot kuntoon kaikille korkeakoulussa opettaville KUVA

Eroja digitalisaatiossa löytyy niin ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välillä, mutta myös näitä keskenään verrattaessa. Eroja on jopa saman korkeakoulun eri kampuksien ja koulutusalojen välillä. Käytössä on hyvin vaihteleva kattaus ohjelmistoja, laitteita, oppimisympäristöjä ja kurssien toteutustapoja.

Vaikka toteutustavat ovat pirstaleisia, osataan monessa korkeakoulussa kasata näistä juuri tietyille aloille sopiva koulutuskokonaisuus. Opiskelijoiden kannalta on vielä paljon tekemistä, jotta kaikki sovellukset saadaan integroitua opintoihin ja käyttäjäkokemuksesta saumaton.

Opettajien harteille paljon odotuksia
Opettajien tieto- ja taitotasot ovat yksi suurimmista haasteista digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämisessä ja heidän harteilleen on laitettu paljon odotuksia kokonaisuuksien toimivuuteen liittyen. Monessa korkeakoulussa tähän ongelmaan on onneksi jo herätty ja opettajien valmiuksia parannetaan systemaattisesti.

Kyselyssämme nousikin ilahduttavasti esiin, miten useat korkeakoulut pitivät nimenomaan opetushenkilöstön ja opetusta suunnittelevan henkilöstön osaamisen kehittämistä tärkeimpänä toimenpiteenä. Panostuksia tarvitaan niin taidoiltaan heikompien, mutta myös jo osaavien kouluttamiseen. Paras malli opettajien digitaitojen kouluttamiseen olisikin varmistaa vähintään perustaidot kaikille, mutta erityisesti antaa opetuksen digitalisaatiosta kiinnostuneille mahdollisuus kehittää uusia ideoitaan ja viedä niitä rohkeasti eteenpäin.

On myös tarpeen tiedostaa, että johtoportaan täytyy näyttää mallia ja antaa tukea uusien työkalujen käytössä! Mielestämme digitaalisia valmiuksia koulutettaessa olisi tärkeintä tunnistaa edelläkävijät sekä heikoimmat lenkit ja tukea molempia ääripäitä.

SOTE-ala hyödyntää digitalisaatiota
Kyselyssämme selvisi myös, että kaikissa korkeakouluissa pyritään panostamaan vähintään perusopiskelupalveluiden sähköistämiseen ja oppimisympäristöjä ollaan kehittämässä molemmilla korkeakoulusektoreilla aktiivisesti. Perusasiat, kuten sähköiset luentomateriaalit ja Office365 -tapaisten palveluiden käyttöön ottaminen, on toteutettu jo useampi vuosi sitten.

Yllättävää oli kuinka korkeakouluissa digitalisaation uusia mahdollisuuksia on alettu toteuttaa kaikista opintoaloista juuri sosiaali- ja terveysala edellä!

SOTE-alan opetusta pidetään usein niin käytännönläheisenä, ettei sitä ole edes mahdollista digitalisoida. Sote-alalle on kuitenkin osittain jo syntynytkin täysin digitaalisissa oppimisympäristöissä suoritettavia opintoja ja jopa kokonaisia tutkintoja. Uusia tapoja oppia on lähdetty kokeilemaan rohkeasti.

Korkeakoulut ovat lisäksi lähteneet ennakkoluulottomasti etsimään yhteistyökumppaneita. Esimerkiksi sairaanhoitajaopintojen oppimateriaaleja on ammattikorkeakouluissa alettu vauhdilla uudistaa Skholen tapaisten sisällöntuottajien kanssa.

Näyttää siis, että kehittämistyötä on paljon tekeillä ja kehittämisen kohteet on tunnistettu oikein. Muistutamme, että opiskelijoille on varmistettava riittävät valmiudet ottaa uudet oppimismenetelmät haltuun. Toki esimerkiksi erityisesti sähköisen ylioppilaskokeen myötä korkeakouluopinnot aloittavien taidot tulevat olemaan paremmalla tolalla kuin aiemmin, mutta siihen on kiinnitettävä edelleenkin huomiota. Digitaidot ovat nykyisen työelämän keskeisiä taitoja.

Hallituksen jäsen Tommi Halkosaari & asiantuntija Vellu Taskila

*Kysely suunnattiin ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen johtohenkilöille. Vastauksia saimme 80 %:lta ammattikorkeakouluista ja joka kolmannelta yliopistolta. Mukana olivat kaikki suurimmat korkeakoulut. Vastaajajoukossa oli rehtoreita, vararehtoreita ja muuta korkeakoulun johtoa.

Jätä vastaus