0

SAMOK kannattaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon nimikkeeksi maisteri (AMK). Tutkinto tulee säilyttää ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhdistyessä.

Keskustelu ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon nimikkeestä käynnistyi jälleen kun Arene julkaisi YAMK-tutkintoon liittyvän raportin. SAMOKin mielestä raportissa oleva esitys on hyvä: ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon nimikkeeksi tulee muuttaa maisteri (AMK). Nimikkeen muuttaminen parantaisi erityisesti työnantajien mahdollisuuksia hahmottaa tutkinnon tasoa.

“Maisteri (AMK) -nimikettä on vastustettu heikoin perustein. Vastustajat tuntuvat pelkäävän muun muassa, että YAMK-tutkinnon voisi sekoittaa yliopistojen maisteritutkintoon. Voisi kuvitella, että oppilaitoksen nimi ja ehdotetun nimikkeen perässä oleva (AMK) antaisivat riittävät vihjeet siitä, että henkilö on valmistunut ammattikorkeakoulusta yliopiston sijaan”, hymähtää SAMOKin puheenjohtaja Jemi Heinilä.

YAMK-tutkinnolla työllistytään todella hyvin – se on tilastojen perusteella parhaiten työllistävä koulutusmuoto Suomessa. On kuitenkin syytä olla huolissaan YAMK-tutkinnon tulevaisuudesta rakenteilla olevissa yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhdistävissä konserneissa. Yliopiston ostettua ammattikorkeakoulun, on suuri vaara että ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon ohjelmat lopetetaan, koska yliopisto haluaa varjella maisterikoulutustaan. Samalla ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden jatko-opintomahdollisuudet heikkenisivät merkittävästi.

“Esimerkiksi Tampereella kaksi yliopistoa ja yhden ammattikorkeakoulun yhdistävän Tampere3-konsernin suunnitelmista YAMK-ohjelmat puuttuvat kokonaan. Ammattikorkeakoulusta yliopistoon jatkaessa opiskelijalla on edessään jopa vuoden mittaiset täydentävät opinnot ennen maisteriopintoihin pääsyä. Tästä on syytä huolestua myös muissa ammattikorkeakouluissa, joiden omistajana on yliopisto”, muistuttaa Heinilä.

Arenen raportissa ehdotetaan myös, että YAMK-tutkintoon liittyvästä kolmen vuoden työkokemusvaatimuksesta luovutaan kansainvälisten ohjelmien yhteydessä. Tämä on hyvä esitys, sillä työkokemusvaatimus estää monessa tapauksessa kansainvälisten hakijoiden pyrkimisen YAMK-ohjelmiin. SAMOKin mielestä työkokemusvaatimuksesta tulisi kuitenkin luopua kaikessa YAMK-koulutuksessa.

“Osittainen työkokemusvaatimuksesta luopuminen eriarvoistaisi opiskelijat, joten kannatamme siitä luopumista kaikissa ohjelmissa. Mekaanisen kolmen vuoden työkokemuksen sijaan pitäisi enemmänkin arvostaa hakijoiden osaamista”, Heinilä toteaa.

Lisätietoja:

Jemi Heinilä, puheenjohtaja, jemi.heinila@samok.fi, 050 389 1000
Vellu Taskila, asiantuntija, vellu.taskila@samok.fi, 050 389 1013

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene julkaisi keskiviikkona 14.9.2016 raportin
Ammattikorkeakoulujen maisterikoulutus osaamisen uudistajana – YAMK-tutkinnot suomalaisena koulutusinnovaationa.