0

Opiskelijoita ollaan hallituksen budjettiriihessä tekemän päätöksen mukaan siirtämässä yleisen asumistuen piiriin.

Tähän asti opiskelijat ovat saaneet opintotuen asumislisää. Yleistä asumistukea saavat tällä hetkellä vain ne vuokralla asuvat opintotukea saavat opiskelijat, joilla on lapsia samassa taloudessa. Opintorahaa ei ole laskettu tuloksi asumistukea määriteltäessä. Muutoksen yhteydessä on esitetty, että aikaisemmasta poiketen opintoraha lasketaan jatkossa tuloksi ansiotulojen tapaan kun asumistukea määritellään.

Muutos leikkaisi jo nyt yleistä asumistukea saavien opiskelevien lapsiperheiden tukea nykyisestä, mikäli he nostavat myös opintotukea. Yleistä asumistukea saavilta opiskelijaruokakunnilta muutos leikkaisi yhteensä neljä miljoonaa euroa. Perheellisellä opiskelijalla käytössä olevan tulon määrä voi jo laskea jopa yli 1700 euroa vuodessa kun huomioidaan myös leikkaukset opintotukeen.

Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK on huolissaan lakimuutoksen vaikutuksesta noin 11 000 opintotukea saavan opiskelijan ja heidän lastensa asemasta lakimuutoksen yhdeydessä. Taloudellisia vaikeuksia on jo nyt erityisesti yksinhuoltajilla ja perheissä, joissa molemmat vanhemmat opiskelevat.

“Perheen perustaminen ja lapsen saaminen opiskeluaikana merkitsee usein taloudellisia rasitteita, joita pelkkä opintotuki ei nykyäänkään pysty kattamaan ja leikkaukset opintorahaan vain pahentavat tilannetta. Työssäkäynti opintojen ohessa on perheelliselle erityisen hankalaa, joten vaihtoehdoksi voi helposti jäädä opintojen keskeyttäminen”, harmittelee SAMOKin puheenjohtaja Jemi Heinilä.

Opintotuki poikkeaa muista syyperusteisista etuuksista siten, että lasten lukumäärä ei vaikuta tuen määrään. Myöskään tukea myönnettäessä sovellettaviin opiskelijan omiin tulorajoihin ei vaikuta se, onko opiskelijalla huollettavia lapsia. Päätoimisesti opiskelevan ja opintotuella elävän opiskelijalapsiperheen taloudellinen tilanne on tiukka ilman työtuloja ja yksinhuoltajaopiskelijoiden tilanne on kaikkein heikoin.

Opiskelijoiden siirtäminen yleiselle asumistuelle ei saa johtaa tilanteeseen, jossa opiskelijalapsiperheet köyhtyvät entisestään Jo pelkästään leikkaukset opintorahaan tekevät heidän tilanteensa entistä tukalammaksi. Tilanteen helpottamiseksi SAMOK vaatii, että opintotukeen säädetään huoltajakorotus. “Huoltajakorotuksen tulee olla suuruudeltaan vähintään saman suuruinen, kuin menetetty asumislisän osa enimmillään hallituksen budjettiriihipäätöksen johdosta on. Ei heikennetä opiskelijaperheiden asemaa entisestään”, päättää Heinilä.

Lisätietoja:
Jemi Heinilä, puheenjohtaja, p. 050 389 1000, jemi.heinila@samok.fi
Antti Hallia, asiantuntija, p. 050 389 1011, antti.hallia@samok.fi