0

Martti Jokinen Centria-ammattikorkeakoulusta palkittiin vuoden parhaan ammattikorkeakouluopettajan palkinnolla ja parhaan opetuskäytänteen palkinnon sai Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Luova toimisto Krea. Palkinnot luovutettiin Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOKin 20-vuotisjuhlaseminaarissa Helsingissä Ostrobotnialla tänään maanantaina 13.6.

Opiskelijalähtöistä opetusta ja yrittäjämäistä asennetta

Kehitysinsinööri Martti Jokinen palkittiin opiskelijalähtöisestä opetustavastaan tuotantotalouden opinnoissa. Jokinen kerää opetuksestaan jatkuvasti palautetta ja muuttaa opetustapoja ja -sisältöjä sen mukaisesti. Tämä on omiaan parantamaan opiskelijoiden motivaatiota oppimiseen.

Luova toimisto Krea puolestaan on Haaga-Helian liiketalouden mainonnan ja yritysviestinnän syventävissä opinnoissa syntynyt toimintatapa, jossa tarjotaan yritysasiakkaille mm. media-, markkinointi- ja viestintäsuunnitelmia, visuaalisia konsepteja sekä graafista suunnittelua. Krea opettaa yrittäjämäistä asennetta ja projekteissa opiskelijoita ohjaa 13:n hengen tiimi valmentajia, jotka yhdistävät osaamistaan yli opintojaksorajojen. Opiskelijat saavat monipuolista työelämäkokemusta sekä työllistymistä helpottavia kontakteja luovalle alalle.

Palkinto jaettiin ensimmäistä kertaa

SAMOK haluaa edistää ennakkoluulottomien pedagogisten ratkaisujen käyttämistä ammattikorkeakouluissa. Palkinto jaetaan ensimmäistä kertaa ja tavoitteena on, että se jaetaan jatkossa vuosittain.

“Keräsimme hyviä opetuskäytänteitä ja opiskelijat valitsivat niistä parhaat. Haluamme antaa tunnustusta opettajille, joiden opetus on opiskelijoiden mielestä erinomaista. Positiivisen palautteen kautta haluamme edistää ja tuoda näkyväksi erinomaisia opetuksen käytänteitä”, SAMOKin koulutuspoliittinen asiantuntija Vellu Taskila kertoo.

“Tietoja kerättiin kahta kautta - hyviä käytänteitä ammattikorkeakoulujen pedagogisen kehittämisen verkostolta ja hyvien opettajien ilmiantoja opiskelijakuntien kautta. SAMOKin hallitus valitsi vastausten joukosta kolme parasta käytännettä ja kolme opettajaa. Otimme yhteyttä opiskelijoihin opiskelijakuntien kautta saadaksemme lisää tietoa. Tämän tiedon perusteella palkinnon saajiksi valikoituivat nyt palkittavat tahot”, hallituksen jäsen Jaakko Lehtonen kertoo valintaprosessista.
Lisätietoja:
Martti Jokinen, kehitysinsinööri, p. 044 449 2579
Tanja Vesala-Varttala, mainonnan ja yritysviestinnän yliopettaja / Krea, p. 050 3100 715
Vellu Taskila, vellu.taskila@samok.fi, p. 050 389 1013
Jaakko Lehtonen, jaakko.lehtonen@samok.fi, p. 050 389 1004